۱۳۹۲ شهریور ۳۰, شنبه

فهرست قربانیان رژیم خلقی

از: روزنامۀ ۸صبح

فهرست قربانیان رژیم خلقی

پنج هزار قربانی «اگسا»

فهرست مندرجات

[قبل][بعد]


آنچه در زیر آمده، فهرست قربانیانی است که بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸ خورشیدی (۱۹۷۸-۱۹۷۹ میلادی) توسط «اگسا» (سازمان استخبارات رژیم خلقی) به اشکال گوناگون کشته شده‌اند[۱]. نام‌ها از روی سند تصویربرداری‌شده، به‌زبان دری، بازنویسی شده‌اند.[] فهرست قربانیان رژیم خلقی

۱-غلام‌محمد ولد عبدالغفور، مسکونه قره‌باغ، دوهم سارن، تبلیغ سوء
٢-شیرالله ولد سلطان‌محمد، محصل انجنیری، مسکونه نرخ میدان، ضد انقلاب.
٣-شجاع‌الدین ولد برهان‌الدین، متعلم صنف یازدهم، پنجشیر، مائوییست.
۴-صفی‌الله ولد عبدالحلیم، محصل شرعیات، مسکونه وردک، اخوانی.
۵-سید محمدعیسی ولد سید محمدانور، ملا امام، مسکونه بغلان، خمینیست.
٦-محمداکبر ولد محبت خان، دگرمن، مسکونه کوهستان، اخوانی.
٧-رحمت‌الله ولد قربان شاه، سارن، مسکونه خان آباد، اخوانی.
٨-محمداعظم ولد محمداکرم، مسکونه نجراب، مدیر آرشیف قضأ، اخوانی.
۹-اسدالله ولد فضل‌الدین، بیکار، تبعه ایران، خمینیست.
۱٠-سید علی‌رضا ولد سید علی‌اصغر، مدیر واردات محاسبه صنعتی، مسکونه چهاردهی، خمینیست.
۱۱-جمال‌الدین ولد امان‌الدین، زمیندار، مسکونه بدخشان، اخوانی.
۱٢-خان وزیر ولد کلان وزیر، مامور تبربیه معلم، مسکونه پنجشیر، خمینیست.
۱٣-غلام‌رضا ولد قربان‌علی، رئیس ترانسپورت‌ الله‌پار، مسکونه جمال‌مینه، خمینیست.
۱۴-سیدالله ولد محمدآجان، مامور کارتوگرافی سروبی، ضد انقلاب.
۱۵-عبدالکریم ولد حاجی قربان، تاجر، مسکونه فاریاب، اخوانی.
۱٦-محمدقاسم ولد محمدسالم، معلم، مسکونه لوگر، ضد انقلاب.
۱٧-محمدکاظم ولد محمدهاشم، منیجر هوتل یما، مسکونه تخار، اخوانی.
۱٨-محمدعلم ولد محمداسماعیل، مامور متقاعد، مسکونه کوهستان، اخوانی.
۱۹-عبدالفتاح ولد عبدالحکیم، محصل زراعت، مسکونه کوهستان، اخوانی.
٢٠-محمدعارف ولد گل‌علم، متعلم صنف دوازده دارالعلوم، مسکونه بگرام، اخوانی.
٢۱- عبدی‌محمد ولد توره‌خان، محصل حقوق، مسکونه بدخشان، اخوانی.
٢٢- خان‌وزیر خوازک ولد خوازک، محصل طب ننگرهار، مسکونه وردک، اخوانی.
٢٣- اصیل ولد بابه‌خان، بیکار مسکونه بدخشان، اخوانی.
٢۴- محمدهاشم ولد عبدالهاشم، داکتر، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
٢۵- سید حمیدالله ولد سید امین‌الله، معلم، مسکونه نهرین، اخوانی.
٢٦- یارمحمد ولد گل محمد، معلم، مسکونه بغلان، ضدانقلاب.
٢٧- غلام‌عباس ولد عبدالاحد، بیکار، مسکونه پلخمری، اخوانی.
٢٨- اقبال احمدزی ولد امیر محمد، مامور، مسکونه پکتیا، اخوانی.
٢۹- سلطان‌حبیب ولد سلطان‌حمید، معاون احصاییه بغلان، مسکونه بغلان، اخوانی.
٣٠- محمداسماعیل ولد خواجه معلم، مسکونه بغلان، اخوانی.
٣۱- شیرمحمد ولد صفرمحمد، بیکار، مسکونه بغلان، اخوانی.
٣٢- گل‌رحمان ولد علیشاه، مامور، مسکونه بغلان، اخوانی.
٣٣- هدایت‌الله ولد علاو‌الدین، خیاط، مسکونه بغلان اخوانی.
٣۴- زمان‌الدین ولد نور‌الدین، مامور فنی، بغلان، اخوانی.
٣۵- صبحان‌گل ولد محمدعثمان، زمیندار، مسکونه تخار، اخوانی.
٣٦- عبدالحکیم ولد محمدعابد، بیکار، مسکونه تخار، اخوانی.
٣٧- حاجی قمرالدین ولد تغایی مراد، زمیندار، مسکونه تخار، اخوانی.
٣٨- مولوی امام‌الدین ولد سید بخاری، ملام امام، مسکونه تخار، اخوانی.
٣۹- محمداسماعیل ولد ملاسلام، مامور پروژه کوکچه، اخوانی.
۴٠- حبیب‌الرحمان ولد غریب شاه، بیکار، مسکونه تخار، اخوانی.
۴۱- گل‌رحمان ولد گل‌رحیم، تعویذگر، مسکونه تخار، اخوانی.
۴٢- فاضل‌خان ولد ملا فضل‌الله، مسکونه تخار، اخوانی.
۴٣- سید هدایت‌الله ولد سید اکبر، تخار، اخوانی.
۴۴- عبدالعظیم ولد سید اکبر، مسکونه تخار، اخوانی.
۴۵- حاجی وزیر ولد اجمیر، مسکونه تخار، اخوانی.
۴٦- حاجی اقبال ولد شیرمحمد، مسکونه تخار، تجار، اخوانی.
۴٧- سحرگل ولد شیرمحمد، مسکونه تخار، تجار، اخوانی.
۴٨- جلال‌الدین ولد غلام محی‌الدین، مامور، مسکونه کابل، مائوییست.
۴۹- عبدالغفار ولد عبدالشکور، کارگر، مسکونه کابل مائوییست.
۵٠- عسکر حسین ولد نورمحمد حسین، مسکونه ده خدایداد، مائوییست.
۵۱- سردارمحمد ولد صالح‌محمد، کارمند مرکز، کابل، مائوییست.
۵٢- امین‌الله ولد عصمت‌الله، دوکاندار، مسکونه ده افغانان، اخوانی.
۵٣- نورمحمد ولد آقامحمد، کارگر، مسکونه کارته نو، مائوییست.
۵۴- اسلام‌الدین ولد محمدافضل، بیکار، مسکونه سالنگ، مائوییست.
۵۵- اسماعیل ولد محمدعثمان، کارگر، مسکونه ده خدایداد، مائوییست.
۵٦- عبدالهادی ولد عبدالغفور، داکتر، مسکونه واصل آباد، مائوییست.
۵٧- عبدالصبور ولد عبدالرسول، جگرن، مسکونه واصل آباد، مائوییست.
۵٨- خلیل‌الله ولد محمدیوسف، جگرن، مسکونه واصل آباد، مائوییست.
۵۹- غلام‌جیلانی ولد محمدانور، جگتورن، مسکونه واصل آباد، مائوییست.
٦٠- سید زمان‌الدین ولد سید امان‌الدین، تورن، مسکونه واصل آباد، مائوییست.
٦۱- سلیمان ولد گل‌آقا، جگتورن، مسکونه واصل آباد، مائوییست.
٦٢- محمدانور ولد محمدعمر، جگرن، مسکونه واصل آباد، مائوییست.
٦٣- گل‌محمد ولد یارمحمد، جگرن، مسکونه واصل آباد، مائوییست.
٦۴- عبدالرحیم ولد فقیرمحمد، جگرن، مسکونه واصل آباد، مائوییست.
٦۵- محمدحسن ولد دولت‌محمد، مامور گمرک، مسکونه واصل آباد، مائوییست.
٦٦- غلام‌محی‌الدین ولد جمال‌الدین، مامور احصاییه مرکزی، مسکونه واصل آباد، مائوییست.
٦٧- حفیظ‌الله ولد عبدالله، تورن، مسکونه واصل آباد، مائوییست.
٦٨- نجیب‌الله ولد عبدالله، دوهم بریدمن، مسکونه واصل آباد مائوییست.
٦۹- محمدنعیم ولد بازگل، مامور، مسکونه واصل اباد مائوییست.
٧٠- محمدعلی ولد خوشحال، مسکونه واصل آباد، مائوییست.
٧۱- شفیع‌الله ولد عبدالله، دوهم بریدمن، مسکونه واصل آباد، مائوییست.
٧٢- ببرک، مامور شرکت برق کابل، مسکونه واصل آباد، مائوییست.
٧٣- محمدنعیم، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه واصل آباد، مائوییست.
٧۴- سید عبدالمناف، مامور ریاست ارزاق، مسکونه واصل آباد، مائوییست.
٧۵- غلام‌حیدر، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه واصل اباد، مائوییست.
٧٦- بسم‌الله، محصل صنف سوم پوهنزی حقوق، مسکونه واصل آباد، مائوییست.
٧٧- سید داوود، معلم مکتب علاوالدین، مسکونه واصل آباد، مائوییست.
٧٨- حمیدالله، مامور وزارت مالیه، مسکونه واصل آباد، مائوییست.
٧۹- عبدالاحد ولد ولی‌محمد، مسکونه واصل آباد، مائوییست.
٨٠- علی‌خان ولد محمدسردار، مامور وزارت مالیه، مسکونه واصل آباد، مائوییست.[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها