۱۳۹۲ مهر ۱۱, پنجشنبه

اسرائيليات

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[علوم حدیث][تاریخ اسلام]


اسرائيليات (به عربی: الإسرائيليات؛ به انگلیسی: Isra'iliyyat)، اصطلاحی در معارف اسلامی، به‌ویژه در زمینه‌ی تفسیر قرآن، علوم حدیث و تاریخ اسلام است و به آن‌ دسته‌ای از روايات‌ و قصص‌ و مفاهيم‌ اشاره‌ دارد، که در قرآن و احادیث نبوی نیست، بلکه از تعالیم و کتاب‌های پیروان ادیان پیشین، به‌ویژه قوم یهود (بنی‌اسرائیل) و مسیحیت (نصاری)، وارد روایات اسلامی شده‌اند[۱] و حاصل‌ جريانی است‌ از داستان‌سرايی، اسطوره‌‌پردازی و وجوهى‌ ديگر از تعاليم‌ غير اصيل‌ كه‌ به‌‌ويژه‌ در سده‌های نخست‌ هجری توسط گروهى‌ - بيشتر از يهوديان‌ اسلام‌‌آورده‌ - صورت‌ پذيرفته‌، و به‌ حاشيۀ آموزش‌های مسلمانان‌ راه‌ يافته‌ است‌[٢]. در این جریان نکته‌ی مهم این است، که بیشتر این روایات جعلی از زبان پیامبر اسلام نقل شده است.[٣]


[] واژه‌شناسی
[] تاریخچه
[] ناقلان اسرائیلیات
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: یعقوب جعفری‌نیا، اسرائیلیات در كتاب‌های تفسیری و تاریخی
پيوست ٢: فرامرز حاج منوچهری، اسرائيليات‌، از دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
پيوست ۳: على غلامى دهقى، مسلمانان صدر اسلام و انديشه‌هاى اسرائيلى
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]