۱۳۹۲ دی ۹, دوشنبه

شِرک

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[...][...]


شِرک (به انگلیسی: Shirk یا Polytheism و یا Idolatry)، واژه‌ای عربی است به‌معنای اعتقاد داشتن به چندخدایی (وجود چند خدا) که در برابر توحید قرار دارد.


[] واژه‌شناسی
[] پیشینه‌ی تاریخی
[] دیدگاه ادیان توحیدی

شرک، از لحاظ فقه اسلامی، شريك قایل شدن براى الله و كسى كه براى خدا شریک قایل شود مشرک نامیده می‌شود و چنين شخصى قابل آمرزش نيست. مگر اينكه در دنيا توبه كند. «إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا» (مسلما خدا اين را كه به او شرك ورزيده شود نمى‏بخشايد و غير از آن را براى هر كه بخواهد مى‏‌بخشايد و هر كس به خدا شرك ورزد به يقين گناهى بزرگ بربافته است)[سوره ۴ (النسأ)، آیۀ ۴۸].

از نظر اسلام، شرک سه نوع است: شرک ذاتی، شرک ربوبی و شرک عبادی.

    ۱- شرک ذاتی، اعتقاد به دو خداى جدا از يكديگر مثل ثنویت یا خدای مركب از چند خداى كوچك‌تر از خود است مانند تثلیث.

    ۲- شرک ربوبی یا شرک در تدبیر عالم به اين معنی كه خدا جهان هستی را آفريد و تدبیر آن‌را به عقول و نفوسى كه خود آفريده است واگذاشت. مثل اعتقاد به ارباب انواع.

    ۳- شرک عبادی یا شرک در عبادت كه عبارتست از جمع بين عبادت خداوند و عبادت غير خدا.
[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]