جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۳ آذر ۱, شنبه

اتاق مشترک بازرگانی و صنايع و معادن ايران و افغانستان

از: دانشنامه‌ی آریانا

اتاق مشترک بازرگانی و صنايع و معادن

ايران و افغانستان


فهرست مندرجات
[...][...]


اتاق مشترک بازرگانی و صنايع و معادن ايران و افغانستان موسسه‌ای است غيرتجارتی و دارای شخصيت حقوقی مستقل برای توسعه روابط بازرگانی، صنعتی و معدنی و خدماتی (شامل: خدمات فنی و مهندسی، حمل و نقل، ترانزيت و نيروی انسانی) بين دو کشور ايران و افغانستان تأسيس يافته و هيچ‌گونه مقاصد انتقاعی ندارد. اتاق بازرگانی ايران و افغانستان وابسته به اتاق ايران است، بنابراین، در قبال اعمال خود دارای مسئوليت حقوقی و مالی مستقل می‌باشد.[۱]پیشینه‌ی تاریخی

در اجرای سياست دولت جمهوری اسلامی ايران و به استناد بند (ن) ماده (۵) قانون تشکيل اتاق بازرگانی و صنايع و معادن جمهوری اسلامی ايران و به استناد صورتجلسه مورخ ۱٣٨۱/٨/۱٢ مجمع عمومی موسسين اتاق مشترک بازرگانی و صنايع و معادن ايران و افغانستان با مشارکت بيش از ۱٦٠ نفر از صاحبان صنايع، صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی و مهندسی و موسسات حمل و نقل و نمايندگان تشکل‌های اقتصادی و در حضور نمايندگان وزارت بازرگانی، وزارت امور خارجه، مرکز توسعه صادرات ايران، سفارت افغانستان در تهران، اتحاديه عمومی اتاق‌های تجارت و صنايع افغانستان و اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران تاسيس و تحت شماره ۱٦۱ و به تاريخ ۱٣٨۱/٨/٢۱ در اتاق ايران به ثبت رسيده و آگهی تاسيس آن از طريق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران انتشار يافته است.[٢]

با توجه به موقعيت جغرافيايی استان خراسان جنوبی و اهميت بازار افغانستان، دومين شعبه اتاق مشترک ايران و افغانستان در بيرجند در ارديبهشت ماه سال ۱٣٨۹ افتتاح گرديد.[٣]


اهداف

هدف از تأسيس اتاق مشترک ايران و افغانستان توسعه روابط بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی (شامل: صادرات خدمات فنی و مهندسی، حمل و نقل، ترانزيت و نيروی انسانی) بين دو کشور ايران و افغانستان گردآوری متخصصان، سرمايه‌گذاران، بازرگانان، بهره برداران معادن و ارائه‌دهندگان خدمات در راستای ارتقأ سطح روابط اقتصادی، صنعتی و بازرگانی فیمابين دو کشور، همکاری نزديک بامقامات رسمی و سازمان‌ها و موسسات ايرانی و افغانستانی دارای اهداف مشابه اتاق، جمع‌آوری و تجزيه و تحليل اطلاعات در مورد مسایل بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی دو کشور ايران و افغانستان و روابط دوجانبه و کوشش در جهت گسترش روابط اقتصادی دو جانبه ايران و افغانستان، مبادله هيأت‌های نمايندگی بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی بين دو کشور و ايجاد زمينه همکاری در جهت بالا بردن سيستم‌های اقتصادی و روش‌های نوين تجاری و جلوگيری از انجام رقابت‌های ناسالم و فعاليت‌های موازی می‌باشد.[۴]هیأت مدیره

اعضای هیات مدیره و دبیرخانه به شرح زیر است[۵]:

ردیف شهرت سمت
۱- علاءالدین میرمحمد صادقی رییس هیات مدیره
٢- غلامحسین شافعی نایب رییس
٣- سید حسین سلیمی نایب رییس
۴- محمدرضا کتابی خزانه دار و عضو هیات مدیره
۵- محمدحسین زینلی عضو هیات مدیره
٦- محمدرضا طلایی عضو هیات مدیره
٧- عبدالرضا خاموشی عضو هیات مدیره
٨- امیرهوشنگ امینی عضو هیات مدیره
۹- علی حمزه‌نژاد بازرس
۱٠- قباد چوبدار بازرس
۱۱- مظفر علیخانی دبیرکلاعضا

کليه اشخاص حقيقی و حقوقی ايرانی و يا افغانستانی که با پذيرش مفاد اساسنامه و رعايت ضوابط آيين‌نامه مربوطه و نيز تکميل فرم عضويت «اتاق» جهت عضويت در اتاق مشترک ايران و افغانستان اقدام نموده و پس از تصويب عضويت ايشان توسط کميته عضويت اتاق مشترک ايران و افغانستان، به‌عضويت اتاق مشترک در می‌آيند که تاکنون اتاق مشترک ايران و افغانستان توانسته است حدود ۴٠٠ عضو حقیقی و حقوقی و چندین تشکل بزرگ اقتصادی را جذب نمايد.[٦]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:اقتصادتجارتروابط اقتصادی ایران و افغانستان