۱۳۹۳ بهمن ۸, چهارشنبه

مجلس افغانستان بودجه سال ۱۳۹۴ را تصویب کرد

از: بی‌بی‌سی

بودجه سال ۱۳۹۴ افغانستان

پارلمان بودجه را تصویب کردمجلس افغانستان بودجه سال ۱۳۹۴ را تصویب کرد

۸  بهمن  ۱۳۹۳
مجلس نمایندگان افغانستان امروز در نشست عمومی خود بودجه سال۱۳۹۴ این کشور را با اکثریت آرا تصویب کرد. تنها ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس مخالف تصویب این بودجه بودند.

عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان بودجه سال ۱۳۹۴ این کشور را بالغ بر ۴۳۶ میلیارد افغانی (۷،۶ میلیارد دلار) اغلام کرد که ۲۸۳ میلیارد افغانی(۴،۹ میلیارد دلار) بودجه عادی و ۱۵۵ میلیارد افغانی (۲،۷ میلیارد دلار) بودجه توسعه‌ای است.

در نشست امروز نمایندگان حکم شماره ۲۱۲۴ حامدکرزی، رئیس جمهور سابق این کشور، رد شد.

در این حکم تصریح شده بوده که «رئیس دفتر ریاست‌جمهوری، رئیس اداره امور (نهاد ریاست جمهوری)، دستیار خاص رئیس ‌جمهوری پیشین، اعضای شورای وزیران، دادستان کل، رئیس عمومی امنیت ملی، مشاور امنیت ملی، مشاوران ارشد و وزیران مشاور پس از پایان ماموریت‌ شان نیز از امتیازاتی برخوردار هستند.»

اما مجلس این حکم را رد کرده و مصارفی را که به‌منظور اجرای این حکم در بودجه پیش‌بینی شده بود، حذف کردند.

مجلس نمایندگان بودجه ریاست اجرائی حکومت وحدت ملی که حدوداً بالغ بر ۲،۸ میلیون دلار و بودجه شواری اقتصاد ملی را که بالغ بر ۱،۳ میلیون دلار می‌شود را نیز تا زمانی‌که تشکیلات این دو نهاد توسط مجلس نمایندگان افغانستان تصویب نشده به حالت تعلیق در آورد و تصویب‌ کرد که بعد از تصویب تشکیلات این دو نهاد بودجه منظور است.

بودجه افغانستان هر ساله چندین‌بار توسط مجلس نمایندگان این کشور رد می‌شود

در بودجه امسال نرخ تورم ۴،۳ اعلام شده و ارزش تولید ناخالص داخلی نیز ۴ و ارزش واردات نیز ۸،۱۲ اعلام شده است. ارزش برابری دلار با افغانی واحد پول افغانستان ۵۷ اعلام شده است.

این بودجه ماه جدی (دی) امسال با «اکثریت قاطع» رای مجلس نمایندگان به‌دلیل عدم توازن و اختصاص دادن بودجه به واحدهای جدید حکومت وحدت ملی رد شده بود.

نمایندگان مجلس انتقادهای زیادی را نسبت به بودجه مطرح کردند از جمله انتقادها این بود که در این طرح توسعه متوازن در مناطق مختلف کشور در نظر گرفته نشده است.


[] يادداشت‌ها
[] پی‌نوشت‌ها

مجلس افغانستان بودجه سال ۱۳۹۴ را تصویب کرد، وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی: چهارشنبه ٢٨ ژانویه ٢٠۱۵ - ٠٨ بهمن ۱۳۹۳


[] جُستارهای وابسته
[] سرچشمه‌ها

وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی