ه‍.ش. ۱۳۹۴ اردیبهشت ۲, چهارشنبه

وجود یا عدم وجود خدا