ه‍.ش. ۱۳۹۴ اردیبهشت ۲, چهارشنبه

درباره مفهوم هیچ چیز