۱۳۹۴ فروردین ۲۳, یکشنبه

سندرم ساوانت

از: دانشنامه‌ی آریانا

سندرم ساوانت


فهرست مندرجات
[...][...]

سـندرم سـاوانت (به انگلیسـی: )، یا سـاوانتیسـم (به انگلیسـی: )، حالت نادری است، که برای افراد دارای ناراحتی‌های توسعه رخ می‌دهد و در آن این افراد به توانایی‌های خیره‌کننده‌ای در یک زمینه یا چندین زمنیه دست می‌یابند. با وجود این‌که این بیماری تشخیص پزشکی ندارد، ولی محقق دارولد ترفرت این سندرم را ارثی یا ژنتیکی می‌داند.


...

...


...

...


...[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...