۱۳۹۴ فروردین ۲۴, دوشنبه

بدمعاشی آیت‌الله‌زادگان

از: ۸صبح

کارنامه‌ی رهبران جهادی

بدمعاشی آیت‌الله‌زادگانبدمعاشی آیت‌الله‌زادگان

٢٦  حمل  ۱۳۹۴

آیت‌الله محمدآصف محسنی، از چهره‌های جریان‌ساز چهار دهه‌ی اخیر تاریخ شیعه در افغانستان است. شخصیت دینی و منش زاهدانه‌ی اجتماعی او، چنان برجسته است که انکارناپذیر است. اما همین شخصیت، گاه گاهی با چهره‌ی بسیار متفاوت و پُرچالش ظاهر می‌شود. اخیراً به روز شنبه هفته جاری (٢۴ حمل)، پسر و نواسه شیخ محمدآصف محسنی، همراه با جمعی از افراد مسلح، به منزل رحمت‌الله مرتضوی، یکی از اعضای شورای علمای شیعه حمله‌ور شدند و نام‌برده را به‌شدت لت‌وکوب کردند.

منابع موثق به ۸صبح گفته‌اند که در جلسه روز شنبه شورای علمای شیعه در کابل، بحران یمن در دستور کار بود. در این جلسه شیخ محمدآصف محسنی، حوثی‌های یمن را زیدی‌های غیرشیعه توصیف کرده است. وی در این جلسه گفته که زیدی‌ها شیعه نیستند و او با صدور اعلامیه‌ای از نشانی شورای علمای شیعه در حمایت از آنان، مخالف است. به نقل از منابع موثق، در این جلسه آیت‌الله سید رحمت‌الله مرتضوی، رییس دانشگاه اهل بیت و عضو شورای عالمان شیعه با نظرات محسنی مخالفت می‌کند.

مرتضوی در این جلسه می‌گوید که نظرات محسنی در مورد زیدی‌ها و شیعه نبودن آنان ناشی از بی‌اطلاعی ایشان است. مرتضوی با ادبیات تند نظرات محسنی را رد می‌کند. پس از سخنان رحمت‌الله مرتضوی، جلسه به تنش می‌کشد و همه حضار صحنه را ترک می‌کنند. به نقل از منابع موثق، ساعت پنج‌وبیست دقیقه عصر شنبه، جواد محسنی، رییس تلویزیون تمدن با جمعی از محافظان مسلحش به منزل رحمت‌الله مرتضوی واقع در کارته سه کابل حمله می‌کنند.

آیت‌الله سید رحمت‌الله مرتضوی

منابع موثق به ۸صبح گفته‌اند که در این رویداد حفیظ پسر محمدآصف محسنی نیز جواد محسنی را همراهی می‌کرد. منابع موثق گفته‌اند که جواد محسنی و افراد مسلحش نگهبانان منزل رحمت‌الله مرتضوی را به‌شدت لت‌وکوب می‌کنند و به زور به خانه مرتضوی وارد می‌شوند. شاهدان می‌گویند که افراد مسلح جواد محسنی گلوله هم شلیک کردند. جواد محسنی و همراهانش رحمت‌الله مرتضوی را چنان لت‌وکوب می‌کنند که خون از سروصورتش جاری می‌شود. بعد پولیس مداخله می‌کند و دو طرف به حوزه سه می‌روند.

منابع می‌گویند که پس از مداخله پولیس عده‌ای از ریش‌سفیدان و دوستان مشترک رحمت‌الله مرتضوی و آصف محسنی پادرمیانی می‌کنند و از اثر پادرمیانی آنان، رحمت‌الله مرتضوی شکایتش را پس می‌گیرد. این رویداد به‌دلیل پا پس کشیدن مرتضوی، زیر بررسی پولیس قرار ندارد. نفس این رویداد نشان می‌دهد که بی‌قانونی قاعده رایج در کابل است.

چندی پیش عده‌ای از مردم عام فرخنده را زجرکش کردند. روز شنبه هفته جاری اما، نواسه یکی از عالمان سرشناس شیعه‌مذهب و رییس یک رسانه خصوصی با افراد مسلحش حق مصونیت مسکن یک شهروند را نقض کرد و او را چنان مورد لت‌وکوب قرار داد که خون از سروصورتش جاری شد. پولیس کابل باید با این خودسری‌ها برخورد کند. هیچ‌کسی نباید به خودش حق بدهد که قانون را زیرپا کند. اگر این رویداد جدی گرفته نشود و پولیس کابل به آن نپردازد، خودسری، نقض مصونیت مسکن و لت‌وکوب شهروندان رایج می‌شود. در آن صورت هیچ‌کسی در شهر کابل احساس مصونیت نخواهد کرد.


[] يادداشت‌ها
[] پی‌نوشت‌ها

بیژن، بدمعاشی آیت‌الله‌زادگان، وب‌سایت روزنامۀ بی‌بی‌سی: دوشنبه ٢٦ فرودین ۱۳۹۴


[] جُستارهای وابسته
[] سرچشمه‌ها

وب‌سایت روزنامۀ ۸صبح