۱۳۹۴ فروردین ۲۵, سه‌شنبه

سوره‌ی حمد

از: دانشنامه‌ی آریانا

قرآن

متن فارسی دری سوره‌ی حمد


سوره‌یاب آیه‌یاب

سوره‌ی حمد

به‌نام خداوند بخشنده مهربان()

ستايش و سپاس خدايی را كه پروردگار جهانيان است () رحمتگر مهربان (خدایی که رحمت عامش به همه می‌رسد و رحمت خاصش تنها ویژه‌ی مومنان است) () مالک روز جزا () تنها تو را می‌پرستيم و تنها از تو يارى می‌جوييم () ما را به راه راست هدايت فرما () راه آن‌هایی كه بر آنان نعمت دادی نه آن‌هایی كه بر آنان غضب كردی و نه گمراهان ()


[] يادداشت‌ها
[] پی‌نوشت‌ها

ترجمه‌های دیگر:
□ ترجمۀ آيت‌الله مکارم شيرازی: «بنام خداوند بخشنده بخشايشگر (۱) ستايش مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان است‏. (۲) [خداوندى كه‏] بخشنده و بخشايشگر است [و رحمت عام و خاصش همگان را فرا گرفته‏]. (۳) [خداوندى كه‏] مالك روز جزاست‏. (۴) [پروردگارا!] تنها تو را مى‏‌پرستيم‏؛ و تنها از تو يارى مى‏‌جوييم‏. (۵) ما را به راه راست هدايت كن‏ (٦) راه كسانى كه آنان را مشمول نعمت خود ساختی؛ نه كســانی كه بر آنان غضــب كـرده‏‌اى‏؛ و نه گمراهان‏. (٧)
□ ترجمۀ استاد فولادوند: «به‌نام خداوند رحمتگر مهربان (۱) ستايش خدايى را كه پروردگار جهانيان (۲) رحمتگر مهربان (٣) [و] خداوند روز جزاست (۴) [بار الها] تنها تو را مى‌پرستيم و تنها از تو يارى مى‌‏جوييم (۵) ما را به راه راست هدايت فرما (٦) راه آنان كه گرامى‏‌شان داشته‌اى نه [راه] مغضوبان و نه [راه] گمراهان (٧)»
□ ترجمۀ شیخ‌الهند (محمود حسن) دیوبندی: «آغاز می‌کنم به‌نام خدایی که بی‌اندازه مهربان، نهایت بارحم است (جزئی سوره نیست) همه ستايش‌ها مر خدايى را است. آن خدایی که پروردگار عالميان است (۱) بی‌اندازه مهربان، نهایت بارحم (۲) خداوند روز جزاست (٣) خاص ترا مى‌پرستيم و خاص از تو يارى مى‏‌خواهيم (۴) بنما ما را راه راست (۵) راه کسانی كه انعام کردۀ بر ایشان (٦) نه آنانی که غضب‌کرده شده بر ایشان و نه گمراهان (٧)» (تفسیر کابلی، ج ۱، صص ۱-٣)


[] سرچشمه‌ها

1 2 3