۱۳۹۴ اردیبهشت ۳۱, پنجشنبه

006


    ۱- شیرمحمد کریمی، برای وزارت دفاع ملی
نجیب منلی، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، در یک نشست با مسئولان رسانه‌ها در کابل گفته‌ است که تفاهم‌نامه همکاری‌های استخباراتی با پاکستان هنوز امضا نشده و آنچه به امضا رسیده، پیش‌نویسی است که تنها مراحل فنی آن طی شده. آقای منلی گفته است که طبق روند معمول کار، پیش‌نویس تفاهم‌نامه از سوی مقام‌های مربوطه همان بخش امضا می‌شود تا مورد بررسی نهایی هر دو کشور قرار گیرد. در این نشست همچنین گفته شده که این تفاهم‌نامه در صورتی معتبر خواهد بود که بعد از موافقت سیاسی دو کشور روی آن، از سوی رئیس اداره امنیت ملی افغانستان و رئیس سازمان استخباراتی پاکستان امضا شود. نجیب منلی، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، در یک نشست با مسئولان رسانه‌ها در کابل گفته‌ است که تفاهم‌نامه همکاری‌های استخباراتی با پاکستان هنوز امضا نشده و آنچه به امضا رسیده، پیش‌نویسی است که تنها مراحل فنی آن طی شده. آقای منلی گفته است که طبق روند معمول کار، پیش‌نویس تفاهم‌نامه از سوی مقام‌های مربوطه همان بخش امضا می‌شود تا مورد بررسی نهایی هر دو کشور قرار گیرد. در این نشست همچنین گفته شده که این تفاهم‌نامه در صورتی معتبر خواهد بود که بعد از موافقت سیاسی دو کشور روی آن، از سوی رئیس اداره امنیت ملی افغانستان و رئیس سازمان استخباراتی پاکستان امضا شود.
فیمبریا (به انگلیسی: Fimbria)، یا شرابه ساختاری ریشه مانند و چین‌دارند که در انتهای لوله رحمی قرار گرفته‌ است و تخمکی را که از تخمدان آزاد می‌شود، می‌گیرد.
You can put whatever HTML you want in a panel!
dropdown