۱۳۹۴ تیر ۹, سه‌شنبه

ریشه‌های آمیزش جنسی

از: بخش دانش بی‌بی‌سی

تاریخ سکس

ریشه‌های آمیزش جنسیریشه‌های آمیزش جنسی در اسکاتلند

 

آمیزش جنسی برای اولین‌بار در تاریخ تکامل جانوران در ماهیان رخ داده است (رابطه مستقیم جنسی به جای تخمریزی). به گفته‌ی پژوهشگران ریشه‌های آمیزش جنسی، در حدود ۳۸۵ میلیون سال پیش، به یک ماهی، به‌نام «مایکروبراکیوس دیکی» در اسکاتلند می‌رسد.

پژوهشگران می‌گویند که در بررسی‌هایشان برای شناسایی خاستگاه آمیزش جنسی، ریشه این شیوه تولید مثل را در یک ماهی - در اسکاتلند - یافته‌اند.

این ماهی به‌نام «مایکروبراکیوس دیکی» اولین موجود شناخته‌شده‌ای است که تولیدمثل به‌شیوه تخم‌ریزی را متوقف کرد و به‌جای آن، به جفت‌گیری با آمیزش جنسی روی آورد. نتایج این پژوهش در نشریه علمی نیچر منتشر شده است.

مایکروبراکیوس دیکی، در حدود ۳۸۵ میلیون سال پیش در دریاچه‌ای زندگی می‌کرد که در سرزمین اسکاتلند کنونی قرار داشت و فسیل آن هم از سال‌ها پیش در منطقه پیدا شده بود.

پروفسور جان لانگ از دانشگاه فلیندرز استرالیا که هدایت این پژوهش را به‌عهده داشته است، گفت: «ما مرحله‌ای از تکامل را مشخص کرده‌ایم که نشان می‌دهد منشاء لقاح داخلی در تمام حیوانات از کجا بوده است.»

مایکروبراکیوس دیکی از رده ماهی‌های استخوانی بوده و حدود ۸ سانتیمتر طول داشته است.

پژوهشگران در بررسی‌های فسیل این ماهی به عضوی «ال شکل» رسیدند که مطالعات بیشتر نشان داد عضو جنسی ماهی‌های نر بوده است. در فسیل ماهی‌های ماده نیز عضو جنسی آن‌ها شناسایی شد و نشان داد که دو جنس نر و ماده می‌توانستند آمیزش جنسی داشته باشند.

این ماهی‌ها عضوی شبیه بازو نیز دارند و از زمان پیدا شدن فسیل آن‌ها، کارکرد این عضو محل سوال پژوهشگران بود. اکنون با یافته‌های جدید، گفته می‌شود که این ماهی‌ها احتمالا هنگام آمیزش جنسی، بازوهای هم را می‌گرفتند.


[] يادداشت‌ها
[] پی‌نوشت‌ها

ریشه‌های آمیزش جنسی به یک ماهی در اسکاتلند رسید، وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی: پنج‌شنبه ٢٣ اکتبر ٢٠۱۴ - ٠۱ آبان ۱۳۹٣


[] جُستارهای وابسته
[] سرچشمه‌ها

وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی