۱۳۸۸ آذر ۲۵, چهارشنبه

قانون حمورابی

از: مهديزاده کابلی


فهرست مندرجات


قانون حَمورابی (The Code of Hammurabi يا Codex Hammurabi) قدیمی‌ترین قانون‌نامه مدنی که تمدن بشری سراغ دارد و يا به سخن ديگر نخستین سند شناخته شده‌ای عهد باستان ا‌ست که حدود ۱٧۹٠ پيش از ميلاد تدوين شده است.

اين قانون که به دستور حمورابی، (۱۸۱۰-۱۷۵۰ پ.م) ششمین پادشاه اولین سلسله شاهان کشور بابل قدیم نوشته شد٬ شامل ۲۸۲ ماده در باب حقوق جزا و حقوق مدنی و حقوق تجارت است. ستونی که قوانین حمورابی بر روی آن حک گردیده از بازالت است و در حدود ۲٫۵ متر ارتفاع دارد. متن قوانین گرداگرد این ستون در ۳۴ ردیف به خط میخی نوشته شده ‌است.


[] کشف لوح حمورابی

تا اواخر قرن نوزدهم علمای حقوق بر اين عقيده بودند كه قوانين يونان و روم، مانند: قوانين زالوكس، دراكن، سلن، الواح دوازده‌گانه و قوانين ژوستينين، قديمی‌ترين مجموعه‌های‌ قوانين مدونی‌ هستند كه به‌دست بشر رسيده و تحول و تكامل مقررات حقوقی‌ به‌ويژه در مغرب زمين بر مبنای اصول و قواعد قوانين مذكور صورت گرفته است.

ضمن كاوش‌های باستان‌شناسی در شوش، بين سال‌های ۱٨۹۹ و ۱۹۰۲ گروه ژاک دو مورگان (Jacques de Morgan) فرانسوی موفق به كشف يكی از پر ارزش‌ترين منابع تاريخ حقوق شد. سنگ نوشته‌ای كه بدين‌طريق به‌دست آمد بر فراز آن تصويری از مردی در حال خضوع، مشغول دريافت لوحی از شاماش (شمس = خداوند آفتاب و عدالت)، ديده می‌شود، اين مرد، حمورابی و آنچه كه بر اين تخته سنگ منقوش است قديمی‌ترين و كامل‌ترين قوانين مربوط به حدود ۴۰۰۰ سال پيش است که همان مجموعه قوانين حمورابی است.

اين سنگ‌نوشته، ستونی از جنس بازالت به بلندای ۲٫۲۵ متر و پهنای ٦۵ سانتی متر که قانون حمورابی بر روی آن حك شده است، در سال ۱۹۰۱ توسط گروه اکتشافی ژاک مورگان در شوش، خوزستان کشف شد. شوتروک ناخونتا، پادشاه عیلام، در سده دوازدهم پیش از میلاد پس از فتح بابل این ستون را از شهر سیپ پار به کشور خود آورد.[۱] اين لوح که به همراه آثار ديگری از بابل در آكروپوليس شوش قرار داشت، هم‌اکنون در موزه لوور، پاریس نگهداری می‌شود.


[]
[]
[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


[ ] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- پیرنیا، حسن، تاريخ ایران باستان، تهران: دنیای کتاب، چاپ پنجم، ۱۳۷۰، ج ۱، صص ۱۲۰-۱۲۵
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20][برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]