۱۳۸۸ اسفند ۱۱, سه‌شنبه

آريانفر، عزيز

از: مهديزاده کابلی


فهرست مندرجات


عزيز آريانفر (زادۀ ۱٣٣٨ خ - )، نويسنده، مترجم زبان روسی و ويرايشگر زبان فارسی دری اهل افغانستان است.


[] زندگی‌نامه

عزيز آريانفر فرزند الحاج نيک‌محمد خان حائری (که پدرش شغل تجارت داشت) در ميزان ۱٣٣٨ خورشيدی (اکتبر ۱۹۵۹ ميلادی)، در یک خانواده‌ی شیعه‌مذهب قزلباش، در شهر مزارشريف زاده شد.[۱] آموزش‌های ابتدايی و متوسطه را در زادگاه‌اش فرا گرفت و در سال ۱٣۵٦ خورشيدی (۱۹٧٨ ميلادی)، آموزشگاه فنی "تخنيکم نفت و گاز مزارشريف" را به پايان رسانيد.[٢] در سال ۱٣۵٨ خورشيدی (۱۹٧۹ ميلادی) برای ادامۀ تحصيلات عالی به اتحاد جماهير شوروی پيشين رفت و "وارد دانشکدۀ زمين‌شناسی دانشگاه دولتی مسکو شد"[٣] و در تابستان ۱٣٦۴ خورشيدی (۱۹٨۵ ميلادی)، مدرک فوق‌ليسانس (ماستری) را از آن دانشگاه به‌دست آورد.
[] فعاليت‌های فرهنگی
[] آثار

[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]
[٣٠]

[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهديزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: گزارش از آريانفر، رازهای سر به مهر تاریخ
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- بر اساس گفتگوی تلفنی مهديزاده کابلی با آقای آريانفر (۲ فبروری ٢٠۱٠ ميلادی)
[۲]- زندگی‌نامه عزيز آريانفر به‌قلم خودش، وب‌سايت عزيز آريانانفر.
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
[۳٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون


[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]