۱۳۸۸ اسفند ۱۱, سه‌شنبه

کپلر، یوهانس

از:


فهرست مندرجات


یوهانس کپلر (به آلمانی: Johannes Kepler) (زادۀ ٢٧ دسامبر ۱۵٧۱ م - درگذشتۀ ۱۵ نوامبر ۱٦٣٠ م) دانشمند، ریاضیدان سرشناس آلمانی[۱] و از جمله بزرگان علم نجوم است كه قوانين او تا به امروز كاربرد دارند. او دانشمندی بود كه سرانجام توانست اثبات كند كه زمين به دور خورشيد می‌چرخد و مسيری را كه سياره‌ها به صورت واقعی طی می‌كنند نشان دهد. او با استفاده از گنجينۀ معلومات خود و با تكيه بر ايمان به درستی نظريه كپرنيك به كشف قوانين رياضی حل‌كنندۀ مسئله حركت سيارات پرداخت. او تمامی اين كارها را به تنهايی و بدون كمك گرفتن از ديگران انجام داد هر چند كه كار او را فقط عدّۀ كمی ارزشمند دانستند.[٢]


[] زندگی‌نامه[][][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]
[٣٠]
[٣۱]
[٣٢]
[٣٣]
[٣۴]
[٣۵]
[٣٦]
[٣٧]
[٣٨]
[٣۹]
[۴٠]
[۴۱]
[۴٢]
[۴٣]
[۴۴]

[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[۲]- قانون كپلر: سيارات به دور خورشيد می‌چرخند، روزنامۀ اطلاعات، يکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۸ - ٢۲ صفر۱۴۳۱ - ٧ فوریه ٢٠۱٠ - شماره ٢۴٦۸۴
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
[۳٠]-
[۳۱]-
[۳۲]-
[۳۳]-
[۳۴]-
[۳۵]-
[۳۶]-
[۳٧]-
[۳۸]-
[۳۹]-
[۴٠]-
[۴۱]-
[۴۲]-
[۴۳]-
[۴۴]-
[۴۵]-
[۴۶]-
[۴٧]-
[۴۸]-
[۴۹]-


[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]


[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]