۱۳۹۴ آبان ۷, پنجشنبه

آتشکده

از: دانشنامه‌ی آریانا

آتشکده


فهرست مندرجات
آتش‌پرستیزرتشت‌گری

آتشکده یا آتشگاه (به انگلیسی: Fire temple)، پرستشگاه زرتشتیان که آتش در جایی ویژه‌ای از آن قرار گرفته است و مهم‌ترین آیین‌های دینی در آن و در برابر آتش انجام می‌گیرد.


واژه‌شناسی

...


پیشینه‌ی تاریخی

...


آتشکده‌های جهانساختمان آتشکده از نظر معماری[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

احمد تفضلی، دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مدخل «آتشکده»، ج ۱، ص ۱٠٠


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:دین‌شناسیپرستش‌گاه‌ها