۱۳۹۴ آبان ۴, دوشنبه

بردگی جنسی

از: دانشنامه‌ی آریانا

بردگی جنسی


فهرست مندرجات
......

بردگی جنسی (به انگلیسی: Sexual slavery)، مورد خاصی از برده‌داری و یا کار اجباری است، که همراه با رابطه‌ی جنسی باشد.


...

...


...

...


...[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...