۱۳۹۴ مهر ۱۰, جمعه

پرتو ایکس

از: دانشنامه‌ی آریانا

پرتو ایکس‌

پرتونگاریفیزیک پزشکی

پرتو ایکس‌ یا اشعه ایکس (به انگلیسی: ؛ با تلفظ آمریکایی: )، که اشعه رونتگن نیز نامیده می‌شود، نوعی از تابش الکترومغناطیسی با طول موج حدود ۰،۰۱ تا ۱۰ نانومتر معادل با ۳۰ پتاهرتز تا ۳۰ اگزاهرتز (۳×۱۰۱٦ تا ۳×۱۰۱۹ هرتز) و انرژی بین ۱۰۰ الکترون‌ولت تا ۱۰۰ کیلو الکترون‌ولت است. این اشعه در بلورشناسی و عکسبرداری از اعضای داخلی بدن و عکسبرداری از درون اشیای جامد و به‌عنوان یکی از روش‌های تست غیرمخرب در تشخیص نقص‌های موجود در اشیای ساخته شده (مثلاً در لوله‌ها و...) کاربرد دارد.


پیشینه‌ی تاریخی

...


انواع پرتو ایکس

...


ویژگی‌هاروش‌های تولیدآشکارساز پرتو ایکسکاربرد پزشکیایمنیسایر کاربردها[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:فیزیک نورپرتونگاریفیزیک پزشکیالکترومغناطیسطیف الکترومغناطیسی