۱۳۹۴ بهمن ۶, سه‌شنبه

ماهیچه‌شناسی

از: دانشنامه‌ی آریانا

ماهیچه‌شناسی


فهرست مندرجات
دستگاه ماهیچه‌ایماهیچه‌

ماهیچه‌شناسی (به انگلیسی: Myology)، بخشی از دانش كالبدشناسی است كه به مطالعه‌ی دستگاه عضلانی، و ماهيچه‌های بدن (از جمله مطالعه‌ی ساختار، عملکرد، و بیماری‌های عضلانی) می‌پردازد.

دستگاه ماهیچه‌ای از ماهیچه‌ها تشکیل شده‌اند و ماهیجه‌ها اعضای اصلی حرکت هستند که انرژی شیمیایی مواد غذایی را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کنند. بنابراین، حرکت بدن از انقباض و انبساط ماهیچه‌ها حاصل می‌شود. با این وجود، منظور از حرکت یا کار عضلانی، تنها جابه‌جاشدن اندام‌ها یا پیکر بدن نیست، بلکه عمل دم‌زدن (تنفس‌ کردن)، حرکات دستگاه گوارش، ضربان قلب و غیره نیز کار عضلانی است، که توسط کار عضلانی جدار آن‌ها انجام می‌گیرد.


ماهیچه‌زایی و رشد ماهیچه‌ها

ماهیچه‌زایی فرایندی است که در آن بافت ماهیچه‌ای، به‌ویژه در دوران رشد جنینی، پدید می‌آید. به استثنای ماهیچه‌ی عنبیه چشم، تمام ماهیچه‌های بدن از میان‌پوست یا مزودرم (Mesoderm) منشأ می‌گیرد.


ویژگی‌های بافت ماهیچه‌ای

...


گونه‌های بافت ماهیچه‌ای

ماهیچه‌ها از رشته‌های قابل انقباض به رنگ قرمز تشکیل شده‌اند و از نظر ساختار بافتی، آن‌ها را به سه دسته تقسیم می‌کنند: ماهیچه‌های اسکلتی، ماهیچه‌های صاف و ماهیچه قلب.


عملکرد بافت ماهیچه‌ایبافت ماهیچه‌ی اسکلتیانواع فیبرهای ماهیچه‌ی اسکلتیتمرین و بافت ماهیچه‌ایبافت ماهیچه‌ی صافبافت ماهیچه‌ی قلبیگذر عمر و بافت ماهیچه‌ای[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...

حقوقی، حسن، کالبدشناسی انسانی، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد، چاپ مهرماه ۱٣٦٠ خ، ص ۵۵.

حقوقی، حسن، پیشین، ص ۵۵.


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:کالبدشناسیکالبدشناسی انسان