۱۳۹۴ دی ۲۶, شنبه

جبهه ملی نوین افغانستان

از: دانشنامه‌ی آریانا

جبهه نوین ملی در افغانستان


فهرست مندرجات
افغانستان‌شناسیاحزاب سیاسی در افغانستان

جبهه نوین ملی در افغانستان (تأسیس: پنجشنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۴، در کابل)، ائتلاف جدید سیاسی در افغانستان است، که انورالحق احدی، وزیر تجارت در حکومت پیشین این کشور، آن را رهبری می‌کند. شش حزب سیاسی و شماری از نهادهای مدنی، فعالان سیاسی و برخی از والیان سابق این کشور اعضای مهم این ائتلاف هستند.

نورالحق احدی، در آغاز به کار این ائتلاف گفت: «مشکلات حکومتداری در افغانستان نهایتاً عمیق است. حکومت صرف به‌نام وحدت ملی است، نه مشروعیت دارد نه کفایت کاری دارد و نه خادم است. برای رفع بحران مشروعیت، انتخابات زودهنگام برای ریاست جمهوری برگزار شود تا یک حکومت مشروع جدید برای حل مشکلات کشور اقدام کند.» وی افزود: «در سال گذشته بیش از یک میلیون شهروند از افغانستان فرار کرده و از سوی دیگر ارزش پول کشور در مقابل ارز‌های خارجی ٢٠ درصد کاهش یافته، اما دولت به این موضوعات هیچ توجهی نکرده است.»


پیشینه‌ی تاریخی

روز پنجشنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۴ خورشیدی، جبهه ملی نوین افغانستان، به رهبری انورالحق احدی، وزیر تجارت در حکومت پیشین حامد کرزی، با هدف تغییر دولت کنونی کابل، اعلام موجودیت کرد.


اهداف

...


عملکردنگارخانه


[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...