۱۳۹۴ بهمن ۶, سه‌شنبه

احشاشناسی

از: دانشنامه‌ی آریانا

احشاشناسی


فهرست مندرجات
......

احشاشناسی یا اندرونه‌شناسی (به انگلیسی: Splanchnology)، زیرشاخه‌ای از علوم پزشکی است، که به مطالعه‌ی ساختار و کارکرد امعا و احشا می‌پردازد.


...

...


...

...


...[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...