ه‍.ش. ۱۳۹۵ مهر ۷, چهارشنبه

Sexual desire

از: دانشنامه‌ی آریانا

میل جنسی


فهرست مندرجات
سکسولوژیمفاهیم بنیادی

میل جنسی (به انگلیسی: Sexual desire)، نیروی است که آگاهانه یا ناآگانه، سبب اشتغال فکرى فرد و توجه او به امورى جنسی می‌شود.


...

...


...

...


...[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...