۱۳۹۵ مهر ۱۴, چهارشنبه

ماساژ اروتیک

از: دانشنامه‌ی آریانا

ماساژ اروتیک


فهرست مندرجات
ماساژاروتیک

ماساژ اروتیک (به انگلیسی: Erotic Massage)، دستکاری لایه‌های سطحی و عمیق عضلانی و بافت همبند با استفاده از تکنیک‌های اروتیکی، به منظور برانگیختگی احساس عشق و احساس جنسی است.


...

...


...

...


...[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...