جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۵ آبان ۲۹, شنبه

هاپلوگروپ

از: دانشنامه‌ی آریانا

تک‌گروه


فهرست مندرجات
ژنتیک جمعیتفیلوژنتیک

تک‌گروه یا تک‌لاد یا هاپلوگروپ (به انگلیسی: Haplogroup)، مجموعه‌ای از هاپلوتیپ‌های مشابه هستند که دارای نیای مشترک و جهش‌های ژنی پلی‌مرفیسم تک‌نوکلئوتید هسنتد. جهش‌های ژنی را می‌توان به‌عنوان یک تک‌گروه در نظر گرفت. هر جهش یک هاپلوتیپ را تشکیل می‌دهد که از مجموع هاپلوتیپ‌های مشابه یک هاپلوگروه یا تک‌گروه ایجاد می‌شود. به‌عبارتی، اگر دو یا سه جهش در ژن‌ها صورت بگیرد، می‌توان این جهش‌ها را در یک هاپلوگروه به‌صورت هاپلوگروه C ،B ،A و... قرار داد.

تک‌گروه‌ها شاخه‌ای از دانش ژنتیک انسانی هستند و هر تک‌گروه مطابق با مهاجرت‌های اولیه‌ی بشر به قاره‌ها یا مناطق جغرافیایی مختلف است. در ژنتیک انسانی، تک‌گروه‌هایی که بیشترین تحقیق روی آن‌ها انجام گرفته شده تک‌گروه‌های دی‌ان‌ای کروموزومِ Y (که از پدر به پسر منتقل می‌شوند) و تک‌گروه‌های دی‌ان‌ای میتوکندری (که از مادر به فرزند منتقل می‌شوند) هستند.


شکل‌گیری تک‌گروه

...


ژنتیک جمعیت بر پایه‌ی تک‌گروه

...


همپوشانی بین تک‌گروه‌های Y و تک‌گروه‌های MT[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...