ه‍.ش. ۱۳۹۵ آذر ۱۰, چهارشنبه

Organogenesis

از: دانشنامه‌ی آریانا

اندام‌زایی


فهرست مندرجات
......

اندام‌زایی یا اُرگانوژنز (به انگلیسی: Organogenesis) ..


...

...


...

...


...[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...