۱۳۹۵ اسفند ۱۳, جمعه

تاریخ ملل شرق و یونان

از: آلبرماله و ژول ایزاک؛ ترجمه‌ی عبدالحسین هژیر

تاریخ آلبرماله

جلد اول


فهرست مندرجات

.تاریخ ملل شرق و یونان

جلد اول: تاریخ ملل شرق و یونان

کتاب تاریخ آلبرماله، مجموعه‌ی گردآوری‌شده‌ای از تاریخ تمدن‌های بزرگ و شرح تحولات تاریخی، علمی، دینی، ادبی و هنری، از ابتدایی‌ترین دوران تا قرن نوزدهم میلادی است که در هفت جلد و صدوچهل فصل تدوین شده است.


مقدمه
ازمنه‌ی ماقبل تاریخ و آغاز تاریخ

در مدت هزاران سال زمین مسکن مردمانی بوده که ما سرگذشت آنان را نمی‌دانیم و از زندگانی‌شان آگاه نیستیم، مگر به‌واسطه‌ی خرد و ریز اسلحه و دست‌افزارها و استخوان‌ها که از آن‌ها باقی مانده است.

این دوره‌ی طولانی که در طی آن گروهی چند به آهستگی دست از زندگی وحشیانه کشیده و به عمران و تمدن رسیده‌اند، ازمنه‌ی ماقبل تاریخ نامیده می‌شود.

ابتدای ازمنه‌ی تاریخی موقعی است که استعمال فلزات و اختراع خط آثار ازمنه‌ی تاریخی را نشان می‌دهد. نوع انسان از اوایل دوره‌ی ماقبل تاریخ همواره در صدد تغییر منزل و مکان بوده و از این مهاجرت‌ها کشمکش‌ها برخاسته و اختلاط اقوام به‌ظهور آمده و در ازمنه‌ی تاریخی تشکیل و تخریب سلطنت‌ها را فراهم کرده است.

I
ازمنه‌ی ماقبل تاریخ