۱۳۹۵ اسفند ۱۴, شنبه

تاریخ جهان آلبرماله

از: دانشنامه‌ی آریانا

تاریخ جهان آلبرماله


فهرست مندرجات
کتاب‌شناسیتاریخ جهان

تاریخ جهان آلبرماله، مجموعه‌ی گردآوری‌شده‌ای از تاریخ تمدن‌های بزرگ و شرح تحولات تاریخی، علمی، دینی، ادبی و هنری، از ابتدایی‌ترین دوران تا قرن نوزدهم میلادی است که توسط آلبرماله (Albert Malet) و ژول ایزاک (Jules Isaac)، در هفت جلد و صدوچهل فصل تدوین شده است.


پیشینه‌ی کتاب
تاریخ جهان آلبرماله

تاریخ آلبرماله، بررسی تاریخ جهان به گونه‌ی اجمالی است كه توسط آلبرماله و ژول ایزاک در هفت جلد گردآوری شده است. این مجموعه با هدف گردآوری تاریخ تمدن‌های بزرگ و شرح تحولات تاریخی، علمی، دینی، ادبی و هنری، از ابتدایی‌ترین دوران تا قرن نوزدهم میلادی و در صدوچهل فصل تدوین شده است.

نگارندگان، در این مجموعه تلاش کرده تا با مطالعه‌ی دیدگاه‌های تاریخ‌نگاران مختلف در دوره‌های گوناگون و آشنایی با آرای متفاوت، حوادث و وقایع تاریخ جهان را داوری کند.

جلد نخست مجموعه، به شرح آغاز تمدن‌های بزرگ در جهان اختصاص دارد و در بیست‌وسه فصل تنظیم شده است. نگارنده پس از توضیح چگونگی تبدیل تاریخ و علامات اختصاری در مقدمه اثر، دوره‌های تاریخی را معرفی کرده و سپس، تمدن‌های سومر، بابل، آشور، دولت‌های نوین، ایلام و دولت‌های آسیای صغیر را مورد مطالعه قرار داده است.

در ادامه، وارد تمدن‌های آغازین در سرزمین ایران شده و تمدن ماد، هخامنشی و ساسانی را بررسی کرده است. تمدن‌های یونان باستان، مصر، روم، هندوستان، چین، ژاپن و تمدن‌های باستانی قاره آمریکا، در ادامه مطالب مورد تحلیل قرار گرفته است. در این مجموعه، از منابع مختلف و معتبر تاریخی و تصاویر مرتبط با موضوعات استفاده شده است. از ویژگی‌های شاخص اثر، جامعیت موضوع و نگاه انتقادی به وقایع تاریخی است.

تحولات عظیم روسیه در قرن شانزدهم و هفدهم، مهاجرنشین‌های جدید در آمریکا، جنگ‌های استقلال آمریکا، انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب دوم فرانسه، ظهور ناپلئون، جنبش‌های آزادی‌خواهی، امپراتوری عثمانی و جنبش‌های آمریکای لاتین در این مجلد تدوین شده‌اند.

جنگ‌های داخلی آمریکا، علوم در قرون هیجده و نوزده میلادی، شرح احترامات قرن نوزدهم، تحولات در هنر تئاتر، نقاشی، مطبوعات و تعلیم و تربیت، از جمله محورهای اصلی بررسی شده در این مجلد است.


جلدهای کتاب

تاریخ جهان هفت جلدی آلبرماله و ژول ایزاک، برای نخستین‌بار در سال ۱٣٦٢ خورشدی، توسط گروه‌ی از مترجمان ایرنی، به‌فارسی برگردان و به‌وسیله‌ی انتشارت دنیای کتاب و نشر علم به چاپ رسیده است. این هفت جلد تاریخ جهان عبارت‌اند از:

◼ جلد اول: تاریخ ملل شرق و یونان

در جلد نخست تاریخ آلبرماله كه ترجمه‌ی عبدالحسین هژیر است، تاریخ ملل شرق و یونان آمده است. مطالب كتاب با دوره‌ی ماقبل تاریخ و آغاز تاریخ شروع می‌شود. سپس تمدن‌های كهن و تاریخ آن بررسی می‌گردد كه عبارت‌اند از: تمدن مصر، كلده و آشور، قوم یهود، قوم بنی‌اسرائیل، فینیقیه، صور و صیدا، ایران، تمدن یونان قدیم و هم‌چنین شرح جنگ‌های یونانیان و عاقبت، غلبه رومیان بر یونیان.

موضوع این جلد، تلاش برای دستیابی به اطلاعاتی درباره‌ی مسائل مجهول تاریخ است. نگارندگان، در این نوشتار طی یک مقدمه و بیست‌وپنج فصل می‌کوشد تا با بهره‌گیری از متون تاریخی متعدد، بسیاری از راز و رمزهای موجود در تاریخ و نکات مجهول‌مانده در طول سالیان را کشف کرده و در این زمینه، اطلاعاتی در اختیار مخاطب قرار دهد. در این فصول مکان‌های گمشده در تاریخ؛ اشیای گمشده، آثار و یادگارهای باستانی؛ گنج‌های گمشده؛ شخصیت‌های گمشده؛ و کشتی‌های گمشده شرح داده می شود

عناوین مقدمه و فصول بیست‌وپنجگانه کتاب، عبارتند از: مقدمه: ازمنه‌ی ماقبل تاریخ و آغاز تاریخ، فصل اول: کشف مصر قدیم (مملکت و مردم مصر)، فصل دوم: تاریخ فراعنه‌ی منفیس و تب، فصل سوم: تمدن مصر (اعتقادات مذهبی، حکومت، مردم و روحانیون)، فصل چهارم: کلده و آشور (سلاطین بابل و نینوا)، فصل پنجم: تمدن کلده: مذهب، علوم و صنایع، فصل ششم: ملت یهود - شیوخ، موسی و قضاة، فصل هفتم: داوود، سلیمان،انفکاک و پیغمبران، فصل هشتم: مردم فنیقیه، صیدا، صور و کارتاژ، فصل نهم: مردم ایران - اقوام عیلام و مد و پارس، فصل دهم: یونان قدیم (سواحل و جزایر دریای اژه)، فصل یازدهم: تمدن‌های قدیم یونان، کریت و میسین، فصل دوازدهم: خدایان و پهلوانان (افسانه‌های یونان)، فصل سیزدهم: مهاجرین یونان، اماکن مقدسه و بازی‌های بزرگ، فصل چهاردهم: اسپارت (قوانین لیکورگ)، فصل پانزدهم: آتن - اصلاحات سولون و کلیسنین، فصل شانزدهم: جنگ‌های مدی (اقوام یونان بر ضد ایرانیان)، فصل هفدهم: آتن در عهد پریکلس (حکومت عامه‌ در آتن)، فصل هجدهم: آتن در عهد پریکلس (خانواده، عادات و اخلاق - کار)، فصل نوزدهم هنر و ادب در یونان (شاهکارهای مائه‌ی پنجم)، فصل بیستم: جنگ پلوپونز (اسپارت بر ضد آتن)، فصل بیست‌ویکم: جنگ تازه (تب بر ضد اسپارت)، فصل بیست‌ودوم: فیلیپ و دموستن (استیلای مقدونیه)، فصل بیست‌وسوم: اسکندر و فتح آسیا، فصل بیست‌وچهارم: عالم یونان بعد از اسکندر (رواج آداب و سنن قوم هلن در مشرق زمین)، و فصل بیست‌وپنجم: خاتمه‌ی استقلال یونان و غلبه‌ی روم.

◼ جلد دوم: تاریخ روم

جلد دوم درباره‌ی تاریخ روم است که توسط غلام‌حسین زیرک‌زاده ترجمه شده است. این جلد ٣٠ فصل دارد و از مبادی تاریخ روم آغاز می‌شود و به بررسی فتوحات بزرگ و نتایج آن، جنگ‌های داخلی و منتهای عظمت امپراتوری روم در دو قرن اول میلادی می‌پردازد و در نهایت، آغاز انحطاط این امپراتوری، دوره‌ی دولت بیزانس و خاتمه‌ی دولت مغرب را توضیح می‌دهد.

فصول سی‌گانه‌ی این جلد شامل: فصل اول: وضعیات جغرافیایی ایطالیا، فصل دوم: ملل قدیمه‌ی ایطالیا (ایطالیت - اِتروسک - یونانی‌ها)، فصل سوم: اوایل تاریخ رُم (رُم در عهد سلاطین)، فصل چهارم: مذهب رُم، فصل پنجم: خواص و عوام (کشمکش برای تحصیل مساورات)، فصل ششم: قشون رُم، فصل هفتم: تسخیر ایطالیا به‌دست رومی‌ها، فصل هشتم: رقابت رُم و کارتاژ (جنگ اول کارتاژ)، فصل نهم: جنگ دوم کارتاژ، فصل دهم: حکومت جمهوری در رُم، فصل یازدهم: خانواده در رُم، فصل دوازدهم: تسخیر حوضه‌ی مدیترانه، فصل سیزدهم: نتایج فتوحات عظیمه، توسعه و انتشار تجمل (تمدن یونانی در رُم)، فصل چهاردهم: نتایج فتوحات بزرگ (تحولات اجتماعی)، فصل پانزدهم: اصلاحات تیبریوس گراکوس و کایوس گراکوس، فصل شانزدهم: جنگ‌های ملی ماریوس و سیلا، فصل هفدهم: رُم بعد از سیلا، جنگ‌های پمپه و توطئه‌ی کانیلینا، فصل هیجدهم: تسخیر گل به‌دست سزار و مقاومت ورسن ژتُریکس، فصل نوزدهم: رقابت سزار و پُمپه (مظفریت و حکومت مطلقه‌ی سزار در رُم)، فصل بیستم: خاتمه‌ی جنگ‌های داخلی (رقابت آنتوان و اُکتاو)، فصل بیست‌ویکم: آگوست و تشکیل حکومت امپراطوری، فصل بیست‌ودوم: امپراطورهای قرن اول (تیبر، نرن و سپازین)، فصل بیست‌وسوم: قرن دوم یا قرن آنتُنن‌ها، فصل بیست‌وچهارم: حکومت امپراطوری (ایالات و مدافعه‌ی سرحدات)، فصل بیست‌وپنجم: تمدن رومی در دوره‌ی امپراطوری (جامعه و اخلاق)، فصل بیست‌وششم: اوایل امر عیسویت (مذهب مسیحی در اول ظهور و شهدأ)، فصل بیست‌وهفتم: مملکت امپراطوری در قرن سوم (استبداد و اغتشاشات نظامی)، فصل بیست‌وهشتم: دیوکلسین و قسطنطین (تجدید تشکیلات مملکت امپراطوری)، فصل بیست‌ونهم: مملکت امپراطوری در قرن چهارم، و فصل سی‌ام: طوایف وحشی در ممالک امپراطوری (انهدام دولت مغرب) می‌باشد.

◼ جلد سوم: تاریخ قرون جدید

تاریخ قرون جدید که توسط سید فخرالدین شادمان به فارسی برگردان شده است، شامل پانزده فصل است که این فصول پانزده‌گانه موضوع‌های زیر را در بر دارند:

فصل اول: اکتشافات بحری و تأسیسات استعماری (ادویه و فلزات گرانبها)، فصل دوم: رُنسانس، هنرمندان، ابنیه و عمارات، فصل سوم: اروپای غربی در پایان قرن پانزدهم، فصل چهارم: نزاع خاندان فرانسه و اطریش (امپراطوری شارل کن)، فصل پنجم: اصلاح مذهبی (رفورم)، فصل ششم: جنگ‌های مذهبی، فصل هفتم: جنگ سی‌ساله، فصل هشتم: پایدارشدن سلطنت استبدادی در فرانسه، فصل نهم: لوئی چهاردهم، فصل دهم: لوئی چهاردهم (سیاست خارجی و لشکرکشی سلطنتی)، فصل یازدهم: جامعه‌ی فرانسوی در قرن هفدهم، فصل دوازدهم: هنر فرانسوی در قرن هفدهم، فصل سیزدهم: انگلستان در قرن هفدهم، فصل چهاردهم: اروپای شرقی در قرن هفدهم، و فصل پانزدهم: علم و فلسفه.

◼ جلد چهارم: تاریخ قرون وسطی تا جنگ صدساله

جلد چهارم، درباره‌ی تاریخ قرون وسطی تا جنگ صدساله است که توسط میرزا عبدالحسین هژیر به فارسی ترجمه شده است. این جلد، بیست‌ویک فصل دارد که شامل مطالب زیر است:

فصل اول: خاک گُل از عهد دیرین تا آخر مائه پنجم، فصل دوم: اروپا در اواخر مائه پنجم، فصل سوم: رومیةالصغری در مائه ششم - ژوستی‌نین، فصل چهارم: کلویس - دولت فرانک به‌عهد سلاطین خاندان مروه، فصل پنجم: هجوم اخیر اقوام ژرمن و مقام پاپ - گرکوار کبیر، فصل ششم: حضرت محمد - دولت عرب، فصل هفتم: خاندان شارل - امپراطوری شارلمانی، فصل هشتم: پاشیدگی امپراطوری فرانک - استقرار حکومت ارباب ملک، فصل نهم: اروپای غربی در مائه دهم و مائه یازدهم، فصل دهم: جامعه‌ی ارباب ملک در فرانسه، فصل یازدهم: جامعه‌ی ارباب ملک در فرانسه، فصل دوازدهم: جنگ‌های صلیبی، فصل سیزدهم: مبارزه پاپ و امپراطور، فصل چهاردهم: روحانیت در مائه دوازدهم و سیزدهم، فصل پانزدهم: فرانسه و انگلیس در مائه دوازدهم، فصل شانزدهم: بسط سلطنت خاندان کاپه، فصل هفدهم: سلطنت سن‌لوئی (۱٢٧٠-۱٢٢٦)، فصل هیجدهم: آخرین پادشاهانی که از خاندان کاپه نسلاً بعد نسل به‌سلطنت رسیده‌اند، فصل نوزدهم: انگلستان در مائه سیزدهم - دست‌خط کبیر - مجلس شوری، فصل بیستم: مدنیت در مغرب‌زمین (کار و عادات و رسوم)، فصل بیست‌ویکم: مدنیت مغرب‌زمین (نشر علوم، ادب و هنر).

◼ جلد پنجم: تاریخ قرن هیجدهم، انقلاب فرانسه و امپراطوری ناپلئون

جلد پنجم، درباره‌ی تاریخ قرن هیجدهم، انقلاب فرانسه و امپراطوری ناپلئون است که توسط رشید یاسمی به فارسی برگردان شده است. این جلد، هیجده فصل دارد که شامل مضوع‌های زیر است:

فصل اول: پادشاهی لوئی پانزدهم در فرانسه، فصل دوم: انگلستان در قرن هیجدهم، فصل سوم: امپراطوری روسیه در قرن هیجدهم، فصل چهارم: دولت پروس در قرن هفدهم و قرن هیجدهم، فصل پنجم: دولت اطریش در قرن هیجدهم، فصل ششم: سیاست دول در داخله‌ی اروپا از ۱٧۱۵ تا ۱٧٦٣ - سیاست دولت فرانسه - خصومت پروس و اطریش - رقابت فرانسه و انگلستان - پلیتیک فرانسه - تصفیه‌ی نزاع وراثت سلطنت اسپانیا - جنگ توارث لهستان - رقابت پروس و اطریش و فرانسه و انگلیس، فصل هفتم: سیاست استعماری، فصل هشتم: شورش مستعمرات انگلیس، فصل نهم: سیاست شرقی، فصل دهم: صفات عامه‌ی قرن هیجدهم، فصل یازدهم: لوئی شانزدهم، فصل دوازدهم: فرانسه در ۱٧٨۹، فصل سیزدهم: سلطنت در زمان انقلاب، فصل چهاردهم: جمهوری، فصل پانزدهم: جنگ با اروپا، فصل شانزدهم: حکومت قنسولی و امپراطوری، فصل هفدهم: سیاست خارجی ناپلئون، فصل هیجدهم: انجام امپراطوری.

◼ جلد ششم: تاریخ قرن نوزدهم (معاصر)

جلد ششم، درباره‌ی تاریخ قرن نوزدهم است که توسط میرزاحسین فرهودی به فارسی ترجمه شده است. این جلد، فقط چهارده فصل از بیست‌وپنج فصل را در بر گرفته است که شامل مطالب زیر است:

فصل اول: تجدید سلطنت در ممالک اروپا، فصل دوم: سلطنت مشروطه در فرانسه (۱٨۱۵-۱٨۴٨)، فصل سوم: تاریخ انگلستان تا ۱٨۴٨، فصل چهارم: ترقیات فکری در اروپا در نیمه‌ی اول قرن نوزدهم، فصل پنجم: انقلابات ۱٨۴٨ و تأثیر آن‌ها در ایتالیا، اطریش، آلمان، فصل ششم: جمهوری دوم فرانسه، فصل هفتم: امپراطوری دوم، فصل هشتم: جنگ‌های ملی، فصل نهم: مسئله‌ی شرق، فصل دهم: کلیسای کاتولیک، فصل یازدهم: تاریخ فرانسه بعد از ۱٨٧٠، فصل دوازدهم: امپرطوری آلمان، فصل سیزدهم: تاریخ اطریش و هنگری از ۱٨٦٠، فصل چهاردهم: تاریخ انگلستان از ۱٨۵٠ تا ۱۹۱۴.

◼ جلد هفتم: تاریخ قرن نوزدهم (معاصر)

جلد هفتم، در واقع ادامه‌ی جلد ششم درباره‌ی تاریخ قرن نوزدهم است که توسط میرزاحسین فرهودی به فارسی ترجمه شده است. این جلد، از فصل پانزدهم تا فصل بیست‌وپنجم را در بر می‌گیرد و عناوین آن عبارت‌اند از:

فصل پانزدهم: تاریخ اسپانیا در قرن نوزدهم، فصل شانزدهم: بلژیک در قرن نوزدهم، فصل هفدهم: تاریخ سویس در قرن نوزدهم، فصل هیجدهم: تاریخ روسیه در قرن نوزدهم، فصل نوزدهم: ترقیات علمی و ادبی در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم، فصل بیستم: تبدیل وضع صنعت و تجارت، فصل بیست‌ویکم: دول اروپایی در آفریقا، فصل بیست‌ودوم: دول اروپایی در آسیا، فصل بیست‌وسوم: آمریکا، فصل بیست‌وچهارم: صفات عمومی تمدن معاصر، فصل بیست‌وپنجم: جنگ بین‌المللی.


فهرست مندرجات

جلد اول
تاریخ ملل شرق و یونان

جلد دوم
تاریخ روم

جلد سوم
تاریخ قرون جدید

جلد چهارم
تاریخ قرون وسطی تا جنگ صدساله

جلد پنجم
تاریخ قرن هیجدهم
انقلاب کبیر فرانسه و امپراطوری ناپلئون

جلد ششم
تاریخ قرن نوزدهم (معاصر)

جلد هفتم
تاریخ قرن نوزدهم (معاصر)


[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...