۱۳۹۶ فروردین ۱۶, چهارشنبه

پیش‌داوری

از: دانشنامه‌ی آریانا

پیش‌داوری

جامعه‌شناسیرفتار ضد اجتماعی

پیش‌داوری (به انگلیسی: Prejudice، با تلفظ آمریکایی: Prejudice؛ به آلمانی: Vorurteil)، نظر ناعادلانه و غیرمنطقی و یا احساسی، به‌ویژه هنگامی‌که بدون تفکر، آگاهی و یا دانش لازم بیان شود. معمولاً این‌گونه نظرها، از سر تعصب و با پافشاریِ بدونِ دلیل و غیرِ قابلِ اثباتِ از لحاظ فلسفی یا تجربی ارائه می‌شود.


واژه‌شناسی

...


پیشینه‌ی تاریخی

...


گونه‌های پیش‌داوریآسیب‌شناسیچند فرهنگیکاهش تعصب[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...