۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۹, جمعه

پیدایش و تکامل انسان

یادداشت‌های: مهدیزاده کابلی

راز آفرینش


فهرست مندرجات


یادداشت‌های مهدیزاده کابلی

...

راز پیداش جهان، زمین، حیات و انسان، موضوعی است که ذهن هر انسانی را به خود مشغول می‌سازد. آن‌چه در زیر می‌آید، بخشی از یادداشت‌های مهدیزاده کابلی است که در اوایل دهه‌ی شصت خورشیدی از پاره‌ای منابعی که در دسترس داشته یادداشت کرده است. در واقع، همین مباحث علمی، پای او را فراتر از حوزه‌ای دانش‌جویی در رشته‌ی مهندسی کشانید و توجه او را به‌سوی کیهان‌شناسی و زیست‌شناسی و انسان‌شناسی جلب کرد و به‌تدریج افکار فلسفی او بر پایه‌ی دانش جدید شکل گرفت و از خداگرایی به ندانم‌گرایی رسید.

این‌که انسان از کجا آمده است، پرسشی است که همواره ذهن بشر را به‌خود مشغول کرده است. نظریه‌ی خلقت‌گرایان به این پرسش پیچیده، پاسخ بسیار ساده است: انسان را خدا آفرید! قدیم‌ترین نوشته‌ی که به بحث آفرینش انسان می‌پردازد، عهدعتیق کتاب مقدس یهودیان است. کتابی که مورد قبول مسیحیان و مسلمانان نیز می‌باشد. براساس، این نوشته، خدا جهان و جانداران ساکن آن را در شش روز آفرید و آدمی آخرین آفریده‌ی اوست: «خداوند پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی او روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد.»[۱]

در قرآن نیز به پیروی از کتاب مقدس، آیات فراوانی مبنی بر این‌که خدا جهان، حیات و انسان را آفریده است، وجود دارد.[٢]


پیدایش و تکامل انسان[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط الهه مهدی ارسال شده است.


[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-


[] جُستارهای وابسته
[] سرچشمه‌ها

الهه مهدی، یادداشت‌های مهدیزاده کابلی: راز پیدایش (بخش سوم)، برگرفته از منابع زیر:
  • بهزاد، محمود، داروینیسم و تکامل، تهران: انتشارات شرکت سهامی کتاب‌هایی جیبی، چاپ نهم - ۱٣٦۱ خ.
  • روی پارل، نخستین روزهای انسان، ترجمه‌ی حشمت‌الله کامرانی و محسن مینوخرد، تهران: انتشارات گوتنبرگ.