جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۶ شهریور ۲۵, شنبه

ژن مردی

از: دانشنامه‌ی آریانا

ژن مردی


فهرست مندرجات
کروموزوم جنسیژن‌

ژن مردی یا ژن SRY (به انگلیسی: SRY Gene) یا ناحیه تعیین جنسیت کروموزوم ایگرک (Sex Determining Region Y)، در واقع، ژن تعیین جنسیت بر روی کروموزوم Y یا ژن تعیین‌کننده‌ی جنسیت نرینه است.

عامل ایجاد بیضه (Testis determining factor به اختصار: TDF)، یا پروتئین ناحیه‌ی تعیین جنسیت کروموزوم Y پروتئینی است که از روی ژن اس-آر-وای (SRY Gene) نسخه‌برداری می‌شود. پروتئین TDF که پروتئین SRY نیز نامیده می‌شود، سبب تعیین جنسیت به‌سمت جنس مذکر می‌گردد. ژن SRY بدون اینترون (Intron)، نوعی فاکتور رونویسی را کد می‌کند که عضوی از خانواده ژنی SOX9 (SRY-like box) از پروتئین‌های متصل شونده به دی‌ان‌ای (DNA) است.

ژن SRY طولی برابر ۱۴ كيلو باز دارد و در مرحله‌ی جنينی (Embryonic stage) توسعه فردی بيان می‌شود. محصول اين ژن با ژن‌های ديگر (اتوزومی) بر هم‌كنشی داشته كه منجر به شروع توسعه و نشو و نمای سلول‌های نامتمايز به‌سمت سلول‌های بيضه‌ای در جنين نر می‌شود. SRY در تمايز سلول‌های سرتولی (Sertoli cells) از سلول‌ها اوليه‌ی گنادی و سلول‌های ليديگ (Leydig cells) از بافت پيوندی بيضه در حال توسعه نقش مهمی ايفا می‌كند.

تمايز سلول‌های سرتولی و ليديگ در يك زمان رخ نمی‌دهد. زیرا، تمايز سلول‌های سرتولی قبل از تمايز سلول‌های ليديگ به‌وقوع می‌پيوندد. پس از آن‌كه اين سلول‌ها تمايز يافتند، هورمون‌های مختلفی ترشح می‌كنند كه مسئول تكامل ارگان‌های جنسی داخلی و خارجی نر در جنين هستند.


تکامل ژن و اصول آن

...


عملکرد

...


تأثیر بر تفکیک جنسیت

کروموزوم جنسی (Sex chromosome) یا آلوزوم (Allosome)، در تعیین جنسیت نسل‌های بعدی، به‌طور مستقیم نقش دارد. این کروموزوم‌ها را به‌شکل X و Y نمایش می‌دهند. در زنان (جنس ماده) هر دو X و در مردان (جنس نر)، یک کروموزوم X و دیگری Y است. بدین ترتیب، سلول‌های تخمک جملگی دارای کروموزوم X هستند و اسپرم ممکن است X یا Y باشد. این ترتیب بیانگر آن است که مرد (جنس نر)، تعیین‌کننده‌ی جنسیت زیگوت در زمان تشکیل آن در فرایند لقاح می‌باشد.


[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...