۱۳۹۶ بهمن ۲۵, چهارشنبه

ام‌آرتی

از: دانشنامه‌ی آریانا

ام‌آرتی


فهرست مندرجات
پرتونگاریفیزیک پزشکی

تصویرسازی تشدید مغناطیسی یا ام‌آرتی یا ام‌آرآی (به انگلیسی: MRT، که مخفف عبارت Magnetic Resonance Tomography است و هم‌چنین MRI، که مخفف عبارت Magnetic resonance imaging است، نیز نامیده می‌شود)، روشی پرتونگارانه در تصویربرداری تشخیصی پزشکی و دامپزشکی است که در دهه‌های اخیر بسیار فراگیر شده‌ است و بر اساس رزنانس مغناطیسی هسته است.


پیشینه‌ی تاریخی

...


وضعیت تشریحی

...


روش آزمایش



[] يادداشت‌ها




[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته






[] سرچشمه‌ها







[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها │ فیزیک پزشکی │ تصویربرداری پزشکی