۱۳۹۷ فروردین ۱۶, پنجشنبه

Arthritis

از: دانشنامه‌ی آریانا

التهاب مفصل


فهرست مندرجات
......

التهاب مفصل یا آرتریت (به انگلیسی: Arthritis، با تلفظ آمریکایی: Arthritis)، به برافروختگی مفصل که با ورم و درد و محدودیت حرکت همراه است، گفته می‌شود.


...

...


...

...


...[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها │ ...