۱۳۸۷ شهریور ۲۵, دوشنبه

انجمن مهندسان افغانستان

از: دانشنامۀ آریانا

انجمن مهندسان افغانستان


فهرست مندرجات

[سازمان‌های اجتماعی][جامعه مدنی افغانستان]


انجمن مهندسان افغانستان که بعدها به انجمن انجنیران افغان تغییر نام داد، از نهادهای تخصصی جامعه مدنی افغانستان است که در سال ۱۳۷۸ خورشیدی در شهر مشهد کشور ایران بنیان گذاشته شد.


[] تاریخچه

بنا به دعوت مهندس محمدرئوف مهدی، در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۷۸ گردهمایی مهندسان افغان در مشهد تشکیل شد. از مهمترین دستاوردهای این گردهمایی صنفی می‌توان به تشکیل انجمن مهندسان افغانستان (مقیم در ایران) اشاره کرد.[۱]

دانشنامه ادب فارسی (جلد سوم) ادب فارسی در افغانستان می‌نویسد: "مهدی‌زاده [کابلی] در ۱٣٧٨ ش انجمن مهندسان افغانستان را در ایـران بنیـاد نهـاد. وی دو دوره ریاســت هیـأت مدیـرۀ ایـن انجمـن را به‌عهـده داشـت."[٢]

این انجمن، به‌منظور گسترش و تداوم همکاریهای فنی و تخصصی مهندسان افغانستان - در زمینه بازسازی آینده آن کشور - تأسیس شـد.[۳]

جلسه‌ی مشترک انجمن‌های مهندسان افغانستان و ایران در سال ۱٣٨۰

پس از حدود نه سال، برای دومین‌بار انجمن مهندسان افغان، با عضویت نزدیک به ۴۰۰ مهندس، در کابل گشایش یافت[۴].


[] اساسنامه

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مقدمه:

در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۷۸ گردهمایی مهندسان افغان در مشهد تشکیل شد. از مهم‌ترین دستاوردهای این گردهمایی صنفی می‌توان به تشکیل انجمن مهندسان افغانستان (مقیم ایران) اشاره کرد.

آنچه اکنون پیش چشم شماست پیامد این گردهمایی مهندسان افغانستان است که به‌فضل خداوند باری تعالی به‌عنوان اساسنامه این انجمن منتشر می‌شود.

به‌منظور گسترش و تداوم همکاری‌های فنی و تخصصی مهندسان افغانستان - در زمینۀ بازسازی آینده افغانستان - انجمن مهندسان افغانستان، تأسیس می‌گردد.

در حقیقت انجمن مهندسان افغانستان را باید پل ارتباطی مهمی بین مهندسان افغان دانست، که این انجمن می‌تواند بین مهندسان کشور - چه در داخل و چه در خارج از افغانستان - یک ارتباط منطقی ایجاد کند و آن‌ها را از عملکرد و انتظارات همدیگر آگاه نماید.

یکی از اهداف مهم این انجمن سهم‌گیری فعال مهندسان افغان در کار سایر هموطنان در پروسه صلح افغانستان به‌عنوان پیش‌نیاز بازسازی کشور است. برای رسیدن به این هدف عالی، انجمن مهندسان افغانستان، از طرف‌های درگیر در افغانستان مصرانه می‌خواهد: هرچه زودتر به‌خواست همگانی ملت افغانستان تن در داده و به جنگ و برادرکشی خاتمه دهند تا به مردم افغانستان فرصت داده شود که سرنوشت خود را آزادانه تعیین نمایند.

بنابراین، انجمن مهندسان افغانستان امیدوار است، همان‌طوری که مردم افغانستان در مواقع دشوار تاریخ خود دست به اتحاد داده و در مقابل دشمنان منافع ملی خود یک‌پارچه گردیده‌اند، در این موقع حساس و وخیم ملی نیز همه اقشار هموطن این مسئولیت تاریخی خود را احساس نموده و به آشتی و وحدت ملی بپردازند.

در راستای این وظیفۀ سترگ ملی، این یادداشت مختصر و کلی برای بیان هدف‌های اساسی انجمن نوشته شده است، تا کسانی که مایل به‌همکاری با این انجمن هستند، با در راه تحقق این اهداف تشریک مساعی نمایند.

ماده ۱ - نام و مرکز اصلی:

  ۱-۱ نام این انجمن صنفی، انجمن مهندسان افغانستان (مقیم ایران) می‌باشد که در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود.

  ۱-٢ مقر اصلی انجمن در قرار دارد و شعبه‌های آن می‌تواند در سراسر ایران دایر و مستقر گردد.

  تبصره ۱: هیأت مدیره با تصویب مجمع عمومی می‌تواند مرکز انجمن را به هر کجا که مصلحت باشد، منتقل نماید.

ماده ٢ - اهداف:

  ٢-۱ دفاع از حقوق مادی و معنوی و حیثیت اجتماعی و امنیت شغلی و بهبود وضع کار مهندسان افغان.

  ٢-٢ برقراری و تقویت روابط دوستانه میان مهندسان افغانستان جهت آگاهی از عملکرد و انتظارات همدیگر و نیز انتقال تجربیات علمی و فنی آن‌ها به یکدیگر.

  ٢-۳ تشویق و ترغیب و بسیج و سازماندهی مهندسان افغان برای سهم‌گیری فعال آنان در امر بازسازی آینده افغانستان.

  ٢-۴ حمایت و پشتیبانی از هرگونه طرح و تلاش ملی و بین‌المللی برای استقرار صلح و آشتی ملی در افغانستان - به‌عنوان پیش‌نیاز بازسازی - که با استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز صورت پذیرد.

ماده ۳ - وظایف:

به‌منظور تحقق اهداف انجمن، اهم وظایف و راهکارهای موردنظر به شرح زیر ارائه می‌گردد:

  ۱-۳ انجمن برای حسن اجرای اهداف خود، کمیته‌های تخصصی تشکیل خواهد داد.

  ۳-٢ انجمن موظف است که با تماس مستمر با مهندسان افغانستان و ارتباط میان سایر انجمن‌ها و اتحادیه‌های مشابه افغان‌ها در سراسر ایران و جهان نسبت به گسترش و توسعه خود اقدام کند.

  ۳-۳ ایجاد و تقویت زمینه‌های لازم برای همکاری انجمن با جوامع و مؤسسات بین‌المللی فعال در امر بازسازی افغانستان.

  ۴-۳ رشد و ارتقای کمی و کیفی خدمات مهندسی (طراحی، نظارت و اجرا) از طریق تشخیص صلاحیت فنی اعضا و ملزم نمودن آنان به اصول و مشخصات فنی و مهندسی.

  ۵-۳ تلاش برای ارتقای نظام مدیریت کیفی تا رسیدن به استانداردهای شناخته شده‌ی بین‌المللی.

  ۳-٦ فعالیت در جهت رشد سطح دانش فنی و مهندسی و تبادل نظرات و تجارب اعضا از طریق برگزاری کنفرانس‌ها و سمینارها و همایش‌های تحصصی و انتشار کتاب‌ها و نشریات ادواری یا ناپیوسته.

  ۳-٧ ایجاد آرشیو و بانک اطلاعاتی و مرکز اسناد.

  ۳-٨ حفظ استقلال انجمن از همه احزاب و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی.

ماده ۴ - تشکیلات:

  ۱-۴ ارکان انجمن عبارت است از:

   ۱- مجمع عمومی
   ٢- هیأت مدیره
   ۳- بازرسان

  ۴-٢ مجمع عمومی عالی‌ترین رکن انجمن است، که از اجتماع اعضای اصلی تشکیل می‌شود و دارای دو نوع اجلاس می‌باشد:

   ۱- مجمع عمومی عادی
   ٢- مجمع عمومی فوق‌العاده

  تبصره ٢: مجمع عمومی عادی در سال یکبار برگزار می‌گردد.

  ۳-۴ اعضای اصلی انجمن به‌منزلۀ مجمع عمومی انجمن خواهند بود.

  ۴-۴ انجمن علاده بر اعضای اصلی می‌تواند، اعضای افتخاری را نیز از میان کسانی که در تحقق اهداف و وظایف آن تلاش‌های ارزنده‌ای به انجام رسانند، برگزیند.

  تبصره ۳: اعضای افتخاری می‌توانند در جلسات بدون حق رأی شرکت نمایند.

  ۵-۴ هیأت مدیره بالاترین مرجع تصمیم‌گیری انجمن پس از مجمع عمومی خواهد بود.

  تبصره ۴: تعداد هیأت مدیره انجمن هفت نفر بوده و مدت مسئولیت آنان مدت یکسال می‌باشد.

  ۴-٦ مجمع عمومی یک نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب می‌نماید تا بر اساس وظایف خود عمل نماید.

  ۴-٧ برنامه و آیین‌نامه‌های اداری، اجرایی و مالی انجمن و نیز پیشنهاد دربارۀ پذیرش یا لغو عضویت از طریق دبیرخانه تهیه و به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

  تبصره ۵: شرح وظایف مجمع عمومی و هیأت مدیره و بازرسان و دبیرخانه و امور مالی و کمیته‌ها جداگانه منتشر خواهد شد.

ماده ۵ - شرایط عضویت:

عضویت کلیه مهندسان با شرایط زیر در انجمن آزاد است و هیچکس را نمی‌توان به قبول عضویت در انجمن مجبور و یا از قبول عضویت آن منع کرد.

  ۱-۵ داشتن تابعیت افغانستان

  ۵-٢ داشتن حداقل مدرک لیسانس در یکی از رشته‌های فنی و مهندسی

  ۳-۵ قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه

  تبصره ٦: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از کسب موافقت دو سوم آرای مجمع عمومی قابل اجرا می‌باشد.

این اساسنامه در ۵ ماده و ٦ تبصره در تاریخ ۱۷/۱٠/۷۸ به تصویب مجمع عمومی رسید[۵].


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدی خراسانی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: اسناد انجمن مهندسان افغانستان
پيوست ٢: متن کامل سخنرانی مهدیزاده کابلی (به‌مناسبت اولین سالگرد انجمن)
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- ر. ک. به پیشگفتار اساسنامهٔ «انجمن مهندسین افغانستان» (مقيم در ایران)
[۲]- دانشنامۀ ادب فارسی (ادب فارسی در افغانستان)، مدخل "م" (افزوده‌ها)، به‌سرپرستی حسن انوشه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم - ۱٣٨۱، ج ٣، ص ۱۲٠٦
[۳]- اسامی نخستين هیأت مدیره انجمن در هفته‌نامه‌ی بنياد وحدت، سال ششم، دی ماه ۱۳٧٨ - مشهد، منتشر شده است.
[۴]- گزارش مرضیه عدیل از کابل>: "انجمن مهندسان افغان در کابل گشایش یافت"، سايت فارسی بی بی سی - روز يکشنبه ۱۰ فوريه ٢۰۰٨ مطابق ٢۱ بهمن ۱۳٨۶.
[۵]- متن این اساسنامه توسط مهدیزاده کابلی نکاشته شده است.[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها

برگرفته از مقاله‌ای: [انجمن مهندسان افغانستان]، دانشنامهٔ آزاد ویکی‌پدیا (فارسی)
دانشنامۀ ادب فارسی (جلد سوم): ادب فارسی در افغانستان، به‌سرپرستی حسن انوشه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم - ۱٣٨۱

[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]