۱۳۸۷ مهر ۲۴, چهارشنبه

رسانه‌های افغانستان

رسانه‌های افغانستان

(تلويزيون، راديو، روزنامه، مجلات و خبرگزاری)


فهرست مندرجات


در حال حاضر چهارده شبکه تلویزیونی، بیش از هفتاد ایستگاه رادیویی و چهار صد نشریه چاپی در افغانستان فعالیت دارند.[۱]

[] رسانه‌های چاپی در افغانستان

  ۞ روزنامه‌ها

   روزنامهٔ آرمان ملی
   روزنامهٔ اراده
   روزنامهٔ اصلاح
   روزنامهٔ افغانستان
   روزنامهٔ انيس
   روزنامهٔ پیمان
   روزنامهٔ چراغ
   روزنامهٔ راه نجات
   روزنامهٔ ویسا
   روزنامهٔ هشت صبح

  ۞ هفته‌نامه‌ها

   هفته‌نامه اقتدار ملی
   هفته‌نامه اميد (امريکا)
   هفته‌نامه پيام مجاهد

  ۞ دو هفته‌نامه‌ها (هر پانزده روز يکبار نشر می‌شوند)

   ارمغان ملی

  ۞ ماهنامه‌ها (مجلات)

   ماهنامه مشعل (هلند)

  ۞ فصلنامه‌ها (مجلات)  ۞ نشريات ادورای ناپيوسته  ۞ کتاب
[] رسانه‌های صوتی و تصويری در افغانستان

  ۞ خبرگزاری‌ها

   آژانس خبری باختر
   آژانس خبری پژواک
   خبرگزاری اسلامی افغان
   خبرگزاری صدای افغان

  ۞ راديو و تلويزيون

  ۞ سينمای افغانستان

   [*]

  ۞ سايت‌های اينترنتی

   سایت‌های دولتی
   سایت‌های رسمی سازمان‌ها
   سایت‌ها و وبگاه‌های شخصی


[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


[] پيوست‌ها

پيوست ۱: فاضل سانچارکی، رسانه‌های چاپی در افغانستان
پيوست ٢: جلال نورانی، سانسور در رسانه‌های افغانستان
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- *
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-[] جُستارهای وابسته

[1 2]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]