۱۳۸۷ مهر ۲۶, جمعه

وزارتخانه‌های افغانستان

وزارتخانه‌های افغانستان

در حال حاضر، دولت جمهوری اسلامی افغانستان متشكل از ۲۵ وزارت و يك وزارت ارشد مى‌باشد.[۱]

  ۞ وزارت ارشد
  ۞ وزارت امور خارجه
  ۞ وزارت دفاع ملی
  ۞ وزارت امور داخله
  ۞ وزارت ماليه
  ۞ وزارت عدليه
  ۞ وزارت اقتصاد
  ۞ وزارت تخصيلات عالی
  ۞ وزارت مخابرات
  ۞ وزارت تجارت
  ۞ وزارت معارف
  ۞ وزارت آب و انرژی
  ۞ وزارت معدن و صنايع
  ۞ وزارت زراعت و مالداری
  ۞ وزارت ترانسپورت
  ۞ وزارت اطلاعات و فرهنگ
  ۞ وزارت انكشاف شهرى
  ۞ وزارت احياء و انکشاف دهات
  ۞ وزارت كار و امور اجتماعى، شهدا و معلولين
  ۞ وزارت سرحدات و قبايل
  ۞ وزارت امور زنان
  ۞ وزارت فوايد عامه
  ۞ وزارت امور مهاجرين
  ۞ وزارت صحت عامه
  ۞ وزارت حج و اوقاف
  ۞ وزارت مبارزه با مواد مخدر


پی‌نوشت‌ها


[۱]- وزارتخانه‌ها، سايت رسمی دفتر رياست جمهوری (جمهوری اسلامی افغانستان)


جُستارهای وابستهمنابع


برگرفته از سايت رسمی دفتر رياست جمهوری (جمهوری اسلامی افغانستان)[برگشت به بالا]