۱۳۸۸ تیر ۱۸, پنجشنبه

داوی پریشان، عبدالهادی

از: دانشنامۀ آریانا


فهرست مندرجات

[مشروطه‌خواهان][شاعران افغانستان]


عبدالهادی داوی پریشان (زادۀ ١٢٧۴ خ- درگذشت ١٣٦١ خ) شاعر، نویسنده و از رجال سیاسی سرشناس در مشروطیت دوم بود که دو بار زندانی شد و پس از جابه‌جايی اركان قدرت، از اسارت به وزارت رسيد[۱].


[] زندگی‌نامه

عبدالهادی داوی فرزند عبدالاحد آخوندزاده طبیب قوم داوی قندهاری می‌باشد و وی در سال ۱۲۷۴ خورشید[٢] در باغ علی‌مردان شهر کابل به‌دنیا آمد[٣]. از سال ۱۲۲۹ تا سال ۱۲۹۰ خورشیدی در دبیرستان حبیبیه تا درجۀ رشديه به تحصیل پرداخت[۴]. او که شاعر و نویسندۀ بود و می‌توانست متون عربی و انگليسی را به دو زبان پشتو و دری ترجمه کند و در ضمن، زبان‌های اردو و ترکی را هم فراگرفته بود، در سال ۱۲۹۰ خورشیدی همکاری با محمود طرزی را در سراج‌الاخبار آغاز کرد[۵]. به گفتۀ میر غلام‌محمد غبار، داوی رقیب عبدالرحمان خان لودین در سراج‌الاخبار بود[٦] و به‌قول عبدالحی حبیبی، محمود طرزی اين دو نو جوان فاضل را "دو شهبال" خود می‌گفت[٧].


[] نمونه‌ی شعر
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: علامه عبدالحی حبيبی، زندگينامۀ عبدالهادی داوی "پريشان"
پيوست ٢: رحيم آريا، سرقت ادبی (اقتباس از کتاب "جنبش مشروطيت در افغانستان" علامه عبدالحی حبيبی، بدون ذکر منبع)
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- بخش دوم: فريادهای موزون (نگاهی به شعر مقاومت در افغانستان)، نشريه‌ی پيام مجاهد، شمارۀ مسلسل ۵٨٣، ٢٠٠٨/٠٦/٠٦
[٢]- به نوشتۀ میر غلام محمد غبار، عبدالهادی داوی در سال ۱٨۹۵ میلادی در کابل زاده شد. رجوع شود به: افغانستان در مسیر تاریخ، ج ۱، ص ٧٢۵
[٣]- حبيبی، عبدالحی، جنبش مشروطيت در افغانستان، ص ۱۸۱
[۴]- همان‌جا؛ غبار می‌نویسد: "تا صنوف رشدی در لیسۀ حبیبیه تحصیل کرده بود." رجوع شود به: افغانستان در مسیر تاریخ، ج ۱، ص ٧٢۵
[۵]- جنبش مشروطيت در افغانستان، ص ۱۸۱؛ و همچنین: افغانستان در مسیر تاریخ، ج ۱، ص ٧٢۵
[٦]- همان‌جا؛ ج ۱، ص ٧٢۵
[٧]- جنبش مشروطيت در افغانستان، ص ۱۸۱
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]