۱۳۸۹ آذر ۲۲, دوشنبه

شاعران افغانستان

از: دانشنامۀ آریانا


فهرست الفبايی

آابپتثجچحخد
ذرزژسشصضطظع
غفقکگلمنوهی

[شاعران بر پایه کشور]


شعر و شاعری در کشور افغانستان پیشینۀ دیرینه دارد و بسا شاعرانی كه در اين سرزمين زيستند و آثاری گرانبهايی از خود به‌جا گذاشتند و بودند كسانی كه تذكره‌ها نوشتند و نام آنها را در تاريخ ادب افغانستان نقش كردند. اما شوربختانه، بسياری در گمنامی به‌سر بردند و كسی نامی از آن‌ها نبرد[۱].


آشاعران ردهٔ  " آ "

اشاعران ردهٔ  " الف "

 • ابدالی، احمدشاه بابا
 • ابراهیمی، سید فریدون
 • ابن‌یمن جوزجانی
 • ابوتراب، جلی
 • احد، بارکزوی
 • احراری، رئوفه
 • احراری، لامع
 • احمدی، شاه‌غلام
 • احمدی عباب، علی‌شاه
 • اختر، فاطمه
 • اسیر، عبدالحمید (مشهور به قندی آقا)
 • اسیر، نسیم
 • الفت، گل ‌پاچا
 • امید، حشمت
 • امید، غلام‌علی
 • الهام، رحیم
 • امینی، عبدالغفور
 • امینی، محمدکاظم
 • انتظار جوزجانی، صدرالدین
 • اندخویی، محمدامین (متین)
 • انجمن، نادیه
 • اوچقون، ایرگش
 • اوچقون، محمدامین
 • ایروان، عظیم
 • ایشانچ، ذکرالله
 • ایثار، جمیله
 • ایما، عزیزالله
 • ایوبی، عبدالهادی


بشاعران ردهٔ  " ب "

پشاعران ردهٔ  " پ "

 • پرتو نادری
 • پریان، عنایت‌الله
 • پژمان، شاهرخ
 • پژمان، عارف
 • پژواک، پروین
 • پژواک، عبدالرحمان
 • پوپل، سیار
 • پولادیان، شبگیر
 • پیمان، فضل‌احمد
 • پلنگ‌پوش، قادری
 • پوپل، عبدالله
 • پیکار پامیر، کریم
 • پگاهی، انجیلا


تشاعران ردهٔ  " ت "

 • تخارستانی، بشار بن برد
 • تابش، نورمحمد
 • تاشقین بهایی، سید تاج‌الدین
 • تمنا، عبدالکریم
 • توفانی، صدیق کاوون
 • تیموری، تیمورشاه


ثشاعران ردهٔ  " ث "

 • ثنا، محمداسحاق


جشاعران ردهٔ  " ج "

چشاعران ردهٔ  " چ "

 • چاه‌آبی، عارف


حشاعران ردهٔ  " ح "

خشاعران ردهٔ  " خ "

 • خاکی، فتح‌محمد
 • خاکی رستاقی، (؟)
 • ختک، اجمل
 • ختک، پریشان
 • ختک، خوشحال‌خان
 • خدیم، غلام‌محمد مخدوم (مولوی)
 • خلیلی، خلیل‌الله
 • خیری، آی‌سطان
 • خیری، ابوالخیر (استاد)
 • خیری، غازی‌محمد همایون
 • خیری، محمدنادر


دشاعران ردهٔ  " د "

ذشاعران ردهٔ  " ذ "
رشاعران ردهٔ  " ر "

 • رحیم، رسول
 • رحیمی، محمدطاهر (طاهر)
 • رحیمی، مسعود (اثیم)
 • رستاخیز، عبدالاله
 • رشاد، عبدالشکور
 • رونق، محمدعلی
 • رهبر توخی، اقبال
 • رهگدز، فوزيه


زشاعران ردهٔ  " ز "

ژشاعران ردهٔ  " ژ "

 • ژوندون، عبدالله‌ شاه


سشاعران ردهٔ  " س "

ششاعران ردهٔ  " ش "

 • شاداب، آصفه
 • شادکام نوابی، عبدالله
 • شارق هروی، غلام‌یحیی
 • شاه‌ویسی، چوت خلیفه
 • شاهی، اندیشه
 • شایق (پندار)، میر عبدالرحیم
 • شایق جمال، میر غلام‌حضرت
 • شایق فراز، عبدالسلام
 • شبگیر، عبدالحی
 • شبنم، ملالی
 • شرف، داملا بیدل
 • شرف، شرف‌الدین (قاری)
 • شرعی جوزجانی، سید عبدالحکیم
 • شفق، عبدالبصیر
 • شیرزوی، محمدرحیم
 • شهید بلخی
 • شیفته، سلامت
 • شینواری، امیر حمزه
 • شیون، (سردار)‌ رحیم
 • شیون، محمدکریم


صشاعران ردهٔ  " ص "

ضشاعران ردهٔ  " ض "

 • ضیایی، عبدالحکیم
 • ضیایی، فرشته بیگم


طشاعران ردهٔ  " ط "

 • طاهر، میر محمدطارق
 • طاهری، الله بیردی
 • طاهری، محمدطاهر
 • طالع، سید یعقوب
 • طرزی، رحمدل‌خان
 • طرزی، غلام‌محمد
 • طرزی، محمود


ظشاعران ردهٔ  " ظ "

 • ظهوری، ظهورالله


عشاعران ردهٔ  " ع "

 • عاصی، عبدالقهار
 • عاطفی هروی، فیض محمد
 • عاظم، (؟)
 • عامل، محمدامین
 • عباسی، وسیمه
 • عبدالرحمن بابا
 • عبرتی، تینگری بیردی
 • عبید، رحمت‌الله
 • عشرتی، غلام‌حضرت
 • عشقری، غلام‌نبی (صوفی)
 • عطایی، خورشید
 • عظیمی، عظیم
 • عظیمی اندخویی، محمداشرف
 • علومی، احمدشاه کریم
 • علوی، الیاس
 • عنایت، عزیزه
 • عنبر، محمدرفیق
 • عنبری، سید عبداله
 • عنبرین، صنم
 • عندلیب، محمدامین
 • عمر، بلقیس


غشاعران ردهٔ  " غ "

 • غبار، میر غلام‌محمد
 • غمخور، عبداله
 • غمگین، سید فاضل


فشاعران ردهٔ  " ف "

 • فارانی، فاروق
 • فارانی، محمود
 • فانی، محمدرازق
 • فدایی، (؟)
 • قدسی، سید فضل‌الله
 • فرملی، محمود بایر
 • فرهاد، جاوید
 • فضل، نادیه
 • فضلی، عبدالودود
 • فروغ، خالده
 • فقیری، خلیل
 • فیضی، داملا عاشورقل
 • فیضیار، احمدشاه (ازهر)


قشاعران ردهٔ  " ق "

کشاعران ردهٔ  " ک "

 • کاروان، پیرمحمد
 • کاظمی، محمدکاظم
 • کاکر، پیرمحمد
 • کاکر، دوست‌محمد
 • کریم قیومی، ناجیه
 • کوهدامنی، بیرنگ
 • کوهکن، محمدعالم
 • کهزاد، محمدیوسف
 • کیوان، کبرا


گشاعران ردهٔ  " گ "

 • گران، اکرم‌الله
 • گوزک، حاجی محمداسماعیل
 • گویا، محمدسرور


لشاعران ردهٔ  " ل "

 • لالا یاقوت شاه
 • لایق، سلیمان
 • لبیب، جیلانی
 • لبیب، سید محمدعالم
 • للندری صدیق
 • لودی، سلطان بهلول
 • لودی، عبدالرحمان‌خان
 • لودی، علی سرور
 • لهیب، حیدر


مشاعران ردهٔ  " م "

 • مایل هروی، رضا
 • مبتلا، عبدالحکیم
 • متین اندخویی، محمدامین
 • محمدی، سيد رضا
 • مجددی، شعیب
 • مجروح، سید شمس‌الدین
 • مجنون قیصاری، سیدغوث‌الدین
 • محیی قندهاری، مولانا
 • محوی، نعمت‌الله (مولانا)
 • مختارزاده، نعمت‌الله
 • مخلص، سید ذکریا
 • مستغنی، عبدالعلی
 • مسکین، ملا محمدقلی
 • مشرقی، مهردل‌خان
 • مظفری، سيد ابوطالب
 • مفتون، سیدعبدالغفور
 • مفتون کابلی، محمدنبی
 • مفکر، امین‌الله
 • مقیمی اندخویی، محمدمقیم (مولانا)
 • ملنگ جان، محمدامین
 • مومند، عبدالحمید
 • مهجور، سحر
 • مهجور کابلی، عبدالستار
 • مهجورمیچن خیل، سیدسلیمان


نشاعران ردهٔ  " ن "

 • ناظم باختری، خلیل‌الله
 • ناظمی، لطیف
 • نایل، دستگیر
 • نایل، عمادالدین
 • نجیم، غلام‌حضرت
 • ندیم، عبدالغفور
 • نزيهی "جلوه"، محمدکريم
 • نکهت دستگیرزاده، حميرا
 • نگارگر، محمداسحق
 • ننګيال، اسحاق
 • نورزی فراهی، زرغون‌خان
 • نوری، سیف‌الدین
 • نوری، عزیزاحمد
 • نوید، غلام‌محمد
 • نياز، ماهرخ
 • نیازی، خالده
 • نیکخو، مؤمنه


وشاعران ردهٔ  " و "

 • واحدی، ثریا
 • واصف باختری، محمدشاه
 • واصل، محمدنبی
 • واعظ، (حاجی) عزیزالله
 • واعظی، میر محمدیونس
 • واله، عبدالحق
 • وکیلزاده یورتداش، غلام‌سخی
 • وهاب واصل، صالحه
 • ویدا، کریمه


هـشاعران ردهٔ  " هـ "

 • هاتف، محمدطاهر
 • توفیق، هروی
 • هروی، زلال
 • هروی، صابر
 • هروی، محجوبه
 • هژیر، محمدهمایون


یشاعران ردهٔ  " ی "

 • یار، راحله
 • یقین، ابوبکر
 • یلدا، فوزیه
 • یوسفزی، اباسین


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی باهمکاری استاد پرویز نیک‌آيين و شکریه نیک آیین و دکتر اسدالله حبیب و ماری صوفی‌زاده و دکتر حشمت حسینی و محمد جاويد و انجمن ادبی سخن برشتۀ تحرير درآمده است.
یادداشت ٢: افراد زیر نیاز به سرشناسی دارند: بشیر افضلی، محمدیوسف پناه و دکتر ذبیح‌الله التزام.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- برگرفته از پیشگفتاری نصیر مهرین بر کتاب سيماها و آواها (با اندک تغییر ویرایشی)، دو هفته‌نامۀ کابل ناتهـ[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]