۱۳۸۸ شهریور ۱۶, دوشنبه

بلخی، ابوشکور

ابوشکور بلخی (زادهٔ نزدیک به ۳۰۰ هجری قمری) از شعرای نام‌آوری سده چهارم هجری خراسان (افغانستان امروز) ‌است که به زبان‌های فارسی و عربی شعر گفته ‌است. از زندگی و بیشتر شعرهای او چیز چندانی به‌جای نمانده ‌است. او همروزگار با سامانیان می‌زیسته‌است.

زندگی‌نامه

[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


يادداشت‌هايادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامۀ آريانا توسط مهديزاده کابلی و قاضی سيد موسی عثمان "هستی" برشتۀ تحرير درآمده است.


پيوست‌هاپيوست ۱: ابوشکور بلخی به روايت آريانا دايرةالمعارف
پيوست ٢: ابوشکور بلخی به روايت دايرةالمعارف بزرگ اسلامی
پيوست ۳: قاضی سيد موسی عثمان "هستی"، معرفی شاعر و حکیم بزرگ ابوشکور بلخی
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:پی‌نوشت‌ها


[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-


جُستارهای وابسته


منابع

پيوند به بیرون


[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]

<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>