۱۳۸۸ مرداد ۹, جمعه

امین ارسلا، هدایت

هدايت امين ارسلا (زادۀ ۱۳٢٠ خورشيدی)، وزير امور خارجه در دولت مجاهدين، وزير ماليه در دورۀ دولت مؤقت افغانستان و وزير مشاور ارشد رئیس جمهور اين کشور است.

زندگينامه

[۱]


يادداشت‌هايادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامۀ آريانا توسط مهديزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.


پيوست‌هاپيوست ۱: زندگی‌نامه هدايت امين ارسلا (وزير مشاور ارشد در امور اقتصادی دولت)؛ به گزارش سايت رسمی دفتر رياست جمهوری (جهموری اسلامی افغانستان)
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:پی‌نوشت‌ها


[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-


جُستارهای وابسته


منابع

پيوند به بیرون


[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]

<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>