۱۳۸۸ مرداد ۱۳, سه‌شنبه

قوه مقننه جمهوری اسلامی افغانستان

از: مهديزاده کابلی

اشاره: اين مقاله برای دانشنامۀ آريانا برشتۀ تحرير درآمده است. نقل مطالب از دانشنامه با ذکر مأخذ آزاد است.


قوه مقننه (شورای ملی يا پارلمان افغانستان)، بخشی از نظام جمهوری اسلامی افغانستان است که کار تهیه و تصویب قوانین عمومی کشور را بر عهده دارد.[۱] قوه مقننه از دو نهاد اصلی تشکیل شده است[٢]:

  • مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) که در آن نمایندگان منتخب مجلس، قوانین گوناگون مورد نیاز کشور را تهیه، تعدیل و تصویب می‌کنند.

  • مجلس سنا (مشرانو جرگه) که کار نظارت بر مصوبات مجلس شورای ملی و انطباق آنها با قانون اساسی و شرع را بر عهده دارد.
يادداشت‌هايادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامۀ آريانا توسط مهديزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.


پيوست‌هاپيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:پی‌نوشت‌ها


[۱]- در مادۀ هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان آمده: "شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی‌ترین ارگان تقنینی مظهر ارادۀ مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می‌کند. هر عضو شورا در موقع اظهار رأی، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می‌دهد."
[۲]- براساس مادۀ هشتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان: "شورای ملی متشکل از دو مجلس: ولسی جرگه و مشرانو جرگه می‌باشد."
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-


جُستارهای وابسته


منابع

پيوند به بیرون
<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>