۱۳۸۸ شهریور ۲۷, جمعه

بنيادگرايی (Fundamentalism)

از: مهديزاده کابلی


اشاره: بنيادگرايی تنها منحصر به حرکت‌های تندرو دينی نيست، بلکه ابعاد گسترده‌تر دارد. اما بنيادگرايی دينی یک خطر بزرگ است که بشریت را تهدید می‌کند. بنيادگرايی دینی یک جريان خشن، غیر منطقی، متعصب و بی‌گذشت است؛ و متحد نژادپرستی، قوم‌پرستی و تبعیض به‌شمار می‌آید که بر پایه‌های جهالت بنا شده‌اند. و نیز دشمن آزادی اندیشه است. همچنان تحقیرکننده زن و اجبارکننده زور بر کودکان می‌باشد. و در يک کلام، ضد حقوق بشر است.


بنيادگرايی (Fundamentalism)[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


يادداشت‌هايادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامۀ آريانا توسط مهديزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.


پيوست‌هاپيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:پی‌نوشت‌ها


[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-


جُستارهای وابسته


منابع

پيوند به بیرون


[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32]

[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]