۱۳۸۸ شهریور ۱۹, پنجشنبه

عبدالحی حبيبی به روايت دانش‌نامۀ ادب فارسی در افغانستان[۱]

پی‌نوشت‌ها


[۱]- عبدالحی حبيبی، دانشنامه ادب فارسی (جلد سوم) ادب فارسی در افغانستان، صص ٣٢٩-٣٣٠


جُستارهای وابسته


زندگی‌نامۀ عبدالحی حبيبی


منابع


دانشنامه ادب فارسی (جلد سوم)، ادب فارسی در افغانستان، تهران: سازمان چاپ و انتشارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ۱۳٧٨ خورشيدی
<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>