۱۳۸۸ دی ۱۱, جمعه

تاريخ الله

از: باشگاه جوانان ايران

تاریخ الله


فهرست مندرجات
اطلاعاتی که در قسمت پيوست‌ها ارائه می‌شود، آگاهی از ديدگاه‌های مختلف دربارۀ مطالب يک مدخل خاص است. مسئوليت این ديدگاه‌ها به عهده نويسندۀ يا نويسندگان آن است و نشر اين ديدگاه‌ها در دانشنامه به منزله تایید يا رد نظرات ارائه شده در آنها نیست.[] تاريخ الله

در شبه جزيره عربستان در زمان محمد تقريباً ۳٠٠ بت (خدا) وجود داشت که اعراب آنها را می‌پرستيدند. يکی از اين بت‌ها مظهر ماه و مذکر بود و "ال اله" نام داشت. اعراب بت‌پرست معتقد بودند که "ال اله" با بت مونثی که مظهر خورشيد بود، آميزش کرده و حاصل اين آميزش، ۳ دختر به‌نام‌های لات، عزی و منات بوده است.

تمام اين بت‌ها (خدايان) به‌عناوين مختلف توسط اعراب در آنزمان مورد پرستش بوده‌اند، و زمانی که محمد نزد اعراب ادعای نبوت کرد و مدعی شد که توسط جبرئيل به او وحی شده است، او نام "ال اله" را برای خدايی که پيامش را توسط جبرئيل به او داده بود برگزيد. اصولا "اله" در عربی لفظ عام و به مفهوم خداست، و "ال اله" با حرف تعريف "ال"، لفظ خاص و مختص به خدای ماه بود. چنانچه در بيش از ۵٠ کوزه سفالی يا مجسمه‌هايی که باستان‌شناسان پيدا کرده‌اند، به‌روی سينه "ال اله" نقش ماه بخوبی به‌چشم می‌خورد.

امروزه نيز نقش هلال ماه به‌روی پرچم برخی از کشورهای مسلمان به‌چشم می‌خورد (حتی کلمه الله به‌روی پرچم جمهوری اسلامی به‌شکل هلال ماه و قرص ماه است).

محمد کلمه "ال اله" را به‌صورت مخفف "الله" در آورد، و در عبارت "لا اله الا لله ..." اعراب را تشويق کرد که به اله‌های (خدا های) ديگر توجهی نکنند و فقط "الله" يا همان "ال+اله" را پرستش کنند. پس الله مسلمانان همان خدای ماه است که اعراب بت‌پرست قبلا پرستش می‌کردند.

خدای ماه از چهار جهت

باستان‌شناسان از کوه‌های ترکيه امروزی گرفته تا بستر رود نيل آثاری حاکی از اعتقادات بت‌پرستان به خدای ماه پيدا کرده‌اند. سومريان هزاران لوحه سفالی از خود به‌جا گذاشته‌اند که حاکی از اعتقادات آنان بر خدای ماه است. پرستش خدای ماه در ميان فنيقيان، بابليان، آشوريان و اکديان نيز بسيار رواج داشته است.

در سال ۱٩۵٠ معبدی که مربوط به ماه‌پرستان بود در فلسطين کشف شد، و دو مجسمه بزرگ از خدای ماه که بروی تختی جلوس کرده و هلال ماه بروی سينه‌شان حك شده است، و همچنين چندين مجسمه کوچکتر که دختران وی هستند، به‌دست آمد. پروفسور رابرت موری يکی از باستان‌شناسان می‌گويد که مسلمانان عرب، اکثر آثاری را که مربوط به خدای ماه بوده از بين برده‌اند.

در ۱٩۴٠ دو باستان‌شناس معروف به‌نام‌های کاتون تامپسون (Caton Thompson) و کارلتون کون (Carleton Coon) و در ادامه تحقيقات آنها در ۱٩۵٠ باستان‌شناسان ديگری چون وندل فيليپ (Wendell Phillips) و و. اف. آلبريگت (W. F. Albright) و ريچارد بوور (Richard Bower) در اطراف شهر جده، هزاران لوحه و کتيبه و کوزه‌های سفالی را پيدا کرده‌اند که تصوير و نام "ال اله" و سه دختر او به‌نام‌های لات، عزی و منات در کنار هم و همچنين جداگانه بر آن لوحه‌ها مشاهده می‌شود.

البته بسياری از اين شواهد و مدارك در طول تاريخ توسط مسلمانان سانسور يا نابود شده‌اند، که تعجبی هم ندارد. مسلمانان تا آنجا که توانسته‌اند آثار و علائمی را كه از طريق سنت‌ها و عبادات بت‌پرستان وارد دين‌شان شده انكار كرده‌اند و يا از بين برده‌اند. و معدود آثاری نيز که امروز بر جای مانده حاصل تلاش باستان‌شناسان اروپايی و تعدادی از باستان‌شناسان مصری است.

اگر به‌خوبی توجه کنيد، محمد در هيچ‌جای قرآن تصوير مشخصی از شکل و شمايل الله خودش ارائه نمی‌دهد. البته صفات او را نام می‌برد، ولی برای مردم توضيح نمی‌دهد که مثلا الله او چه شکل و شمايلی داشته يا دارد. دليل اين مسئله نيز روشن است، چون تصوير الله برای بت‌پرستانی که به اسلام می‌گرويدند، کاملاً مشخص بوده است، و آنها دليلی برای مطرح کردن چنين سوالی نداشتند. چنانچه محمد نيز دليلی برای پاسخ به اين مطلب در قرآن نديده است.[۱]


[] پی‌نوشت‌ها


[۱]- تاريخ الله، باشگاه جوانان ايران[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها

باشگاه جوانان ايران