۱۳۸۹ فروردین ۷, شنبه

کريستن‌سن، آرتور

از: مهديزاده کابلی


فهرست مندرجات


آرتور کريستن‌سن (Arthur Christensen) (زادۀ ۱٨٧۵ م - ۱۹۴۵ م)، ايران‌شناس نامی دانمارک است که در زمينه‌های گوناگون تاريخ، اسطوره‌شناسی، لهجه‌شناسی، داستان‌های عاميانه و ادبيات کشورهای آريايی (ايران، افغانستان) آثار گرانبهايی از خود به يادگار گذاشته است.[۱]


[] زندگی‌نامه

آرتور کريستن‌سن در ۹ ژانويۀ ۱٨٧۵ ميلادی زاده شد. پدرش مدير اداره‌ی پست‌خانه بود و مادرش بانويی بود فعال و پرکار که همۀ امور خانه را می‌چرخاند. اگرچه وی تنها فرزند پدر و مادر بود، اما يکی يکدانه بار نيامد. از روزی که در ايام کودکی با کتاب آشنا شد تا هنگامی که آخرين نفس را بر کشيد، کتاب از دستش نيفتاد. می‌گويند مادرش اغلب مجبور می‌شد کتاب را از دست او بگيرد و وی را به پياده‌روی و هواخوری ببرد. محيط آرام خانه و مطالعۀ کتاب‌ها بزودی شخصيت خاصی در وی پرورش داد و از همان کودکی مسير زندگی او را تعيين کرد.


[][][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]
[٣٠]
[٣۱]
[٣٢]
[٣٣]
[٣۴]
[٣۵]
[٣٦]
[٣٧]
[٣٨]
[٣۹]
[۴٠]
[۴۱]
[۴٢]
[۴٣]
[۴۴]

[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[۲]- برگرفته از مقالۀ دکتر فريدون وهمن، "آرتورکريستن‌سن، ايران‌شناس و ايران‌دوست دانمارکی"، مجلۀ يغما، سال ٢۲، شماره‌های ٧ و ۸، مهر و آبان ۱۳۴۸ خ، صص ۳۸۱-۳۸۶ (با اندک تغييرات و تلخيص)
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
[۳٠]-
[۳۱]-
[۳۲]-
[۳۳]-
[۳۴]-
[۳۵]-
[۳۶]-
[۳٧]-
[۳۸]-
[۳۹]-
[۴٠]-
[۴۱]-
[۴۲]-
[۴۳]-
[۴۴]-
[۴۵]-
[۴۶]-
[۴٧]-
[۴۸]-
[۴۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]