۱۳۸۹ فروردین ۶, جمعه

قاسمی، وحيد

از: مهديزاده کابلی


فهرست مندرجات


وحيد قاسمی (زادۀ ۱٣٣٨ خ - )، يکی از آوازخوانان و آهنگ‌سازان شناخته شده‌ی افغانستان است.


[] زندگی‌نامه

وحيد قاسمی فرزند استاد يوسف قاسمی و نواسه (نوۀ) استاد قاسم[*]، در ٧ حوت (اسفند) ۱٣٣٨ خورشيدی (٢٦ فبروری ۱۹٦٠ ميلادی)، در يک خانوادۀ هنرمند در گذر باغ نواب شهـر کهنه کابل به دنيا آمد. آموزشهای ابتدايی و متوسطه را در مکتب (مدرسه) سردار جانخان، لیسه (دبيرستان) نادریه به پايان رساند و تحصيلات عالی را در رشته زبان و ادبيات دری در دانشکده ادبیات دانشگاه کابل فراگرفت[*] و در سال ۱٣٦۵ خورشيدی فارغ‌التحصيل شد.

فراگيری اساسات موسیقی شرقی را از محضر کاکا (عمو)ی خود، استاد یعقوب قاسمی و پدرش استاد یوسف قاسمی بهره برد. سپس آموزش موسیقی غربی را نزد استاد سرمست آغاز کرد و تیوری موسیقی غربی را از ببرک وسا فراگرفت.[*]

وی کار هنری خود را در سال ۱٣۵٦ خورشيدی، با تشکیل گروه موسیقی پاپ به نام "شاین" در همکاری با عبدالله قاسمی، قاسم قاسمی و توریالی نواز در کابل شروع کرد.[*]

وحید قاسمی از سال ۱۹۹٧ ميلادی به این سو در شهر تورانتو کانادا زندگی می‌کند.[*]


[]
[][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]
[٣٠]
[٣۱]
[٣٢]
[٣٣]
[٣۴]
[٣۵]
[٣٦]
[٣٧]
[٣٨]
[٣۹]
[۴٠]
[۴۱]
[۴٢]
[۴٣]
[۴۴]

[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
[۳٠]-
[۳۱]-
[۳۲]-
[۳۳]-
[۳۴]-
[۳۵]-
[۳۶]-
[۳٧]-
[۳۸]-
[۳۹]-
[۴٠]-
[۴۱]-
[۴۲]-
[۴۳]-
[۴۴]-
[۴۵]-
[۴۶]-
[۴٧]-
[۴۸]-
[۴۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]