۱۳۸۹ اردیبهشت ۹, پنجشنبه

عهد عتیق (Old Testament)

از: دانشنامۀ آریانا


فهرست مندرجات


عهد عتیق یا عهد قدیم (به انگليسی: Old Testament) کتاب مقدس یهودیان است که مسیحیان نیز آن را پذیرفته‌ و به‌عنوان بخش اول از دو بخش کتاب مقدس قرار داده‌اند. عهد عتیق نامی است که مسیحیان در مقابل عهد جدید به این کتاب داده اند؛ اما یهودیان به کتاب مقدس خود تنخ (Tanakh) می‌گویند و مسلمانان آن را تورات می‌نامند.

نسخه‌های کنونی تنخ از ۳۹ کتاب تشکیل شده است؛ ترتیب این کتاب‌ها در نسخه‌های یهودی و مسیحی با هم تفاوت دارد؛ مسیحیان علاوه بر این، ۷ کتاب دیگر را هم در زمرۀ کتاب‌های عهد عتیق وارد کرده بودند اما یهودیان آن کتب را اپوکریفا می‌نامیدند و نامعتبر می‌دانستند. مارتین لوتر رهبر نهضت پروتستان در الهامی بودن این کتاب‌ها تردید کرد و آن‌ها را از عهد عتیق خارج کرد اما فرقه‌های کاتولیک و ارتدوکس همچنان این کتب را معتبر می‌دانند و همراه با عهد عتیق به چاپ می‌رسانند.[۱]

۳۹ کتاب اول به نوشته‌های مقدس عبرانی يا "عهد عتيق" شناخته شده است؛ قسمت اعظم آن به‌زبان عبری و بخشی به زبان آرامی نگاشته شده است.

اصطلاح عهد عتيق از نظر مسیحیان، ناظر به پیمانی است که خدا با پیامبران پیش از عیسی بسته بود. در این پیمان نجات بشر (یا مرتبه‌ای از آن) با وعده و وعید، قانون و شریعت به‌دست می‌آید، در حالی که در عهد جدید نجات از طریق محبت حاصل می‌شود.


[] کتاب‌های عهد قديم

کتاب پیدایشکتاب دوم تواریخکتاب دانیال
کتاب خروجکتاب عزراکتاب هوشع
کتاب لاويانکتاب نحمياکتاب یوئیل
کتاب اعدادکتاب استرکتاب عاموس
کتاب تثنيهکتاب ايوبکتاب عوبديا
کتاب يوشعکتاب مزاميرکتاب يونس
کتاب داورانکتاب امثال سليمانکتاب ميکا
کتاب روتکتاب جامعهکتاب ناحوم
کتاب اول سموئيلکتاب غزل غزلهاکتاب حبقوق
کتاب دوم سموئيلکتاب اشعياکتاب صفنیا
کتاب اول پادشاهانکتاب ارمياکتاب حجی
کتاب دوم پادشاهانکتاب مراثی ارمیاکتاب زکريا
کتاب اول تواريخکتاب حزقيالکتاب ملاکی


[][][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]
[٣٠]
[٣۱]
[٣٢]
[٣٣]
[٣۴]
[٣۵]
[٣٦]
[٣٧]
[٣٨]
[٣۹]
[۴٠]
[۴۱]
[۴٢]
[۴٣]
[۴۴]

[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- حسین توفیقی، آشنایی با ادیان بزرگ، ص ۹۸
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
[۳٠]-
[۳۱]-
[۳۲]-
[۳۳]-
[۳۴]-
[۳۵]-
[۳۶]-
[۳٧]-
[۳۸]-
[۳۹]-
[۴٠]-
[۴۱]-
[۴۲]-
[۴۳]-
[۴۴]-
[۴۵]-
[۴۶]-
[۴٧]-
[۴۸]-
[۴۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]