۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

نادری، سيد منصور

از: مهديزاده کابلی


فهرست مندرجات


سيد منصور نادری (زادۀ ۱٣۱۵ خورشيدی)، يکی از چهره‌های سياسی و فرهنگی و رهبر مذهبی اسماعيليان افغانستان است.


[] زندگی‌نامه

سيد منصور نادری فرزند سيد نادرشاه كيان[۱]، در سال ١٣١۵ خورشــيدی در يـك خانـوادۀ فـرهيختۀ مذهبـی در دره‌ی کیـان در ولایـت بغـلان به‌دنيـا آمـد.[٢] اجدادش از سادات حسينی نسب بودند که آن‌ها از كشور عراق به ايران و از آنجا به افغانستان مهاجرت کرده بودند.[٣] پدرش شاعر، رهبر مذهـبی و مؤلف ۵۴ عنوان كتاب بود. او که از لحاظ عقيدۀ مذهبی، پيرو اسماعليه نزاری آقاخانی است، در ايام کودکی از محضر پدر علوم متداول عصر خود را فراگرفت و مانند پدر از قريحۀ شعر بر خوردار بود و به شاعری نيز روی آورد.

سيد منصور نادری، در سال ١٣٣٦ خورشيدی به خدمت سربازی رفت و در سال ١٣٣٨، آنرا به پايان رسانيد و در سال ١٣۴٦، توسط حكومت وقت، راهی زندان ولايت بغلان شد و مدت دو سال در آن‌جا ماند. در سال ١٣۵٢، دوباره زندان شد و پس از يکسال (در سال ١٣۵٣) همراه با سه برادر خود، رهسپار محبس دهمـزنگ گشت و مدت ۴ سال را در آنجا سپری کرد. نوع جرم و دلايل آن مشخص نيست. باز هم اندکی پس از آزادی کوتاه مدت، دوباره توسط حكومت مستبد خلقی در سال ١٣۵٧ با شماری از روشنفكران و پيروان نهضت اسلامی به زندان پلچرخی زندانی شد و بدون محاکمه و تصميم‌گيری حقوقی و قضايی، نخست حکم اعدام برايش صادر شد و سپس محکوميت‌اش به ٩٧ سال زندان تقليل يافت. اما پس از تجاوز شوروی به افغانستان، در دوران حکومت ببرك كارمل از زندان رها شد و در سال ١٣٦٠ خورشيدی برای ادای فريضۀ حج به كشور عربستان رفت.


[][][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]
[٣٠]
[٣۱]
[٣٢]
[٣٣]
[٣۴]
[٣۵]
[٣٦]
[٣٧]
[٣٨]
[٣۹]
[۴٠]
[۴۱]
[۴٢]
[۴٣]
[۴۴]

[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[۲]-
[۳]- کيان، وبگاه الحاج سيد منصور نادری
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
[۳٠]-
[۳۱]-
[۳۲]-
[۳۳]-
[۳۴]-
[۳۵]-
[۳۶]-
[۳٧]-
[۳۸]-
[۳۹]-
[۴٠]-
[۴۱]-
[۴۲]-
[۴۳]-
[۴۴]-
[۴۵]-
[۴۶]-
[۴٧]-
[۴۸]-
[۴۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]