۱۳۸۹ مهر ۱۶, جمعه

گزارش دکتر فاروق وردک دربارۀ جرگه مشورتی صلح

گزارش از: ذبیح‌الله ظاهر


فهرست مندرجات[] گزارش دکتر فاروق وردک دربارۀ جرگه مشورتی صلح

داکتر فاروق وردگ وزیر معارف و رییس کمیسیون تخنیکی جرگه مشورتی صلح به منظور ارایه معلومات درباره جرگه مشورتی صلح به جلسه عمومی ولسی جرگه فراخوانده شد.

عده کثیر از نماینده گان مردم در ولسی جرگه از وی خواهان ارایه معلومات درباره برگذاری، هدف، موثریت جرگه و درباره اشتراک کننده‌گان آن شدند.

داکتر فاروق وردگ وزیر معارف و رییس کمیسیون تخنیکی جرگه مشورتی صلح با ارایه پاسخ به وکلا گفت:

"۱۹ روز بعد روز یکشنبه به‌تاریخ ۱٢ ماه ثور ساعت ۹ بجه صبح در تالار بزرگ خیمه لویه جرگه واقع پولی تخنیک شهر کابل ما شاهد تدویر جرگه مشورتی ملی صلح خواهیم بود."

وی می‌گوید که هدف این جرگه، مشوره با ملت افغانستان برای جستجوی راه‌های بیرون رفت از ناامنی‌های موجود و تامین صلح پایدار و متداوم است.

وی اضافه کرد: "توقعات که ملت افغانستان ازین جرگه دارد دو توقع مشخص است اول مشوره و موافقه روی چارچوب مفاهمه با مخالفین دولت، دوم مشوره و موافقه روی ایجاد میکانیزم تطبیق این مفاهمه با مخالفین است."

آقای وردگ علاوه نمود که از طریق همین جرگه تلاش می‌شود برای تقویت وحدت ملی و در قبال صلح پایه‌دار چگونه باید رفت.

موصوف درباره ترکیب جرگه مشورتی ملی صلح گفت که از ۱۳ کتگوری ملت افغانستان تمام اقوام ملت افغانستان در این جرگه اشتراک خواهد کرد و نماینده‌گی متوازن صورت خواهد گرفت.

به‌گفته وی، تمام اعضای شورای ملی افغانستان که تعدادشان به ۳۴٠ تن می‌رسد، نماینده‌گان تمام شوراهای ولایتی به اساس کمیت‌شان، تمام اعضای سراسری علمای افغانستان که تعدادشان ۱۵٠ تن است، و تمام والیان ولایات کشور اشتراک خواهند داشت.

وی همچنان افزود که، سی تن از زنان سرشناس کشور، از هر ولسوالی یک تن از بزرگ قوم، ۴٠ تن از نماینده‌گان جامعه مدنی و نهادهای فرهنگی، ۳٠ تن از نماینده‌گان کوچی‌ها، ۱۵ تن از نماینده‌گان معیوبین، ۸٠ تن از نماینده‌گان مهاجرین که در کشورهای پاکستان و ایران بسر می‌برند و ۳٠ تن دیگر نیز از سکتور خصوصی درین جرگه مشورتی ملی صلح نیز سهم خواهد گرفت.

وی ابراز داشت که علاوه برین پنج کتگوری دیگر است که آن به‌شکل مهمان در جرگه سهم حضور خواهد داشت که اعضای کابینه افغانستان، اعضای ستره محکمه، وزرا مشاور رییس جمهور است، روسای ریاست‌های مستقل و سفیران کشورهای که در کابل مستقر هستند در افتتاح و اختتام جرگه سهم خواهند گرفت.

به‌گفته وی، به‌تاریخ ۹ ثور تمام اعضای جرگه مشورتی صلح ثبت و برای‌شان کارت داده خواهد شد تا با کمیته‌های که برای بهبود کار جرگه ساخته شده معرفی شوند.

ایشان می‌گوید برای بهبود کار ٢٦ کمیته ۵٠ نفری ساخته می‌شود که در هر کمیته تمام اقشار این ملت سهم خواهند داشت به‌روز آخر در روشنايی مشوره‌های کاری این ٢٦ کمیته یک فیصله صادر خواهد شد که جرگه به صادر فیصله کمیته‌ها اختتام خواهد نمود.

آقای وردگ گفت که تعداد کارکنان کمیسیون تخنیکی جرگه مشورتی ملی صلح به ۳۵٠ تن می‌رسد که تا هنوز کار ترمیم ۳٠٠ باب اطاق را که در پولتخنیک کابل قرار دارد شروع نموده به‌تاریخ ۳٠ ماه حمل به پایه اکمال خواهد رسید.[۱]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين گزارش توسط ذبیح‌الله ظاهر برای آژانس خبری وخت تهیه شده و توسط آقای نیکزاد ویراستاری شده است.[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- ذبیح‌الله ظاهر، فاروق وردگ: در جرگه مشورتی صلح ۱۳ کتگوری اشتراک میکند، آژانس خبری وخت، کابل: ٢۳ حمل ۱۳۸۹[] سرچشمه‌ها

وب سایت آژانس خبری وخت


[برگشت به بالا]