۱۳۸۹ دی ۱۱, شنبه

طرح سه فقره‌ای محمدظاهر شاه

از: دانشنامه آریانا

طرح سه فقره‌ای اعلیحضرت محمدظاهر شاه

(پادشاه سابق افغانستان)


فهرست مندرجات

[محمدظاهر شاه][] در مورد حل بحران افغانستان

بسم‌الله الرحمن و الرحیم


طی چهارده سال گذشته مردم افغانستان شاهد طولانی‌ترین برخورد خونین و دردناک تاریخ معاصر بوده‌اند. این برخورد تا کنون بیش از یک میلیون شهید و کشته و دهها هزار معیوب و ناتوان به‌جا گذاشته و میلیون‌ها هموطن ما را مجبور به ترک کشورشان نموده است، چند میلیون آوارۀ افغان تا هنوز در کمپ‌های مهاجرین در کشورهای همسایه پاکستان و ایران و دیگر کشورها از قبیل هند، دول اروپایی، آمریکا و غیره زندگی دارند.

این برخورد طولانی و دردناک اساسات زندگانی عمومی و خصوصی ملت افغانستان را منهدم نموده است. رعایت صحی، تعلیم و تربیت و سایر خدمات اجتماعی از بین رفته و اقتصاد ملی کاملاً سقوط نموده است.

مردم رنجدیدۀ افغانستان دیگر از ادامۀ چنین برخورد خونین احساس خستگی می‌کنند، برخوردی که بقای ملت افغان را تهدید می‌نماید و نباید و نمی‌توانیم که به‌دوام آن موافق باشیم.

مردم افغانستان آرزو دارند تا این وضع خاتمه بیابد به‌نحوی که تضمین حقوق مشروع و تأمین وحدت ملی‌شان در چوکات یک افغانستان اسلامی، واحد، تجزیه‌ناپذیر، آزاد و مستقل تحقق یابد.

وقایع هشت ماه گذشته در کشور عملاً ثابت نموده که نادیده گرفتن واقعیت‌های ملی، تصامیم عجولانه در غیاب ارادۀ آزاد مردم افغانستان، جنگ‌های قدرت‌طلبی و مداخلات خارجی به جز ادامه زنج‌ها و توسعه بربادی حاصل دیگری ندارد و وقت آن است که از طریق واقع‌بینی و احترام به ارادۀ ملت افغان راه حل عادلانه، عملی و قابل قبول قضیۀ افغانستان جستجو گردد.

آنچه که خاتمه دادن به وضع دردناک کنونی بسته به آن است، همانا وضع و تطبیق یک عملیۀ سیاسی مؤثر و قابل اعتبار است که مردم افغانستان بتواند در چوکات آن به استفاده از ارادۀ آزادشان در انجام چنین وضع ناگوار دست یابند.

در پرتو این ضرورت مبرم اینجانب به حیث یک خادم سابقه‌دار کشورم پروگرام عملی را به‌منظور کمک به‌هموطنان عزیزم جهت حل قضیۀ کشور ما پیشنهاد می‌نمایم. پیشنهاد چنین پروگرام عملی بر اساس مسئولیت اسلامی و ملی به‌منظور مساعدت مردم افغانستان در راه تحقق اهداف‌‌شان در تأمین صلح و حق خودارادیت صورت می‌گیرد. پروگرامی که من پیشنهاد نموده‌ام یک عملیۀ سیاسی چند مرحله‌ای است که به تشکیل یک حکومت ملی دارای قاعدۀ وسیع در افغانستان منجر خواهد شد. یک حکومت انتخابی مشروع و قابل قبول برای اکثریت مردم افغانستان و دارای اعتبار در جامعۀ بین‌المللی مخصوصاً برای آنان که آمادۀ کمک به مردم افغانستان جهت اعادۀ بنای کشورشان بعد از ویرانی دوران طولانی جنگ می‌باشند.

به احترام ارزش‌های بزرگ اسلامی، ملی و عنعنویی مردم افغانستان نخستین گام مهم این پیشنهاد لزوم دائر نمودن لویه‌جرگه اضطراری افغانی است.

هدف اساسی این جرگه اضطراری مساعد نمودن زمینۀ اشتراک نمایندگان واقعی کافۀ طبقات ملت افغان در عملیۀ انتخاب زعیم ملی (رئیس دولت) افغانستان می‌باشد و همچنان تایید حکومت مؤقتی که از طرف رئیس دولت به‌منظور اجرای وظایف دورۀ انتقال به جرگه معرفی می‌گردد.

دورۀ انتقال تا وقتی ادامه می‌یابد که انتخابات عمومی در افغانستان تحت نظارت موسسۀ ملل متحد و به‌منظور انتخاب حکومت جدید افغانی دائر می‌گردد.

اجرای این پیشنهاد با تشکیل یک هیأت تنظیم‌کننده آغاز می‌یابد که اعضای آن عبارت خواهند بود از شخصیت‌های افغانی معروف و با اعتبار و مؤثر که در نتیجۀ تفاهم بین‌الافغانی برگزیده می‌شوند و وظیفۀ ایشان آماده ساختن زمینۀ دائرشدن لویه‌جرگه اضطراری افغانی و عملیۀ برگزاری آن است.

به احترام ارادۀ آزاد مردم افغانستان پیشنهاد من چنان است که این جرگه اضطراری افغانی در خلال یکی از مراحل سه‌گانۀ زیر منعقد گردد:

۱- تشکیل یک هیأت تنظیم‌کننده مرکب از شخصیت‌های برازنده و مؤثر افغانی به‌همکاری موسسۀ ملل متحد و از طریق تفاهم بین‌الافغانی به‌منظور وضع و تطبیق طرح انعقاد لویه‌جرگه اضطراری.

این طرح که به‌همکاری نزدیک و مؤثر سرمنشی ملل متحد تکمیل می‌گردد، زمینۀ دائرشدن لویۀجرگه اضطراری افغانی را مساعد می‌سازد.

هیأت تنظیم‌کننده با موسسه ملل متحد همکاری می‌نماید تا حمایت لازمه تمام‌ اطراف ذی‌دخل در قضیۀ افغانستان را در مورد دائر شدن لویه‌جرگه اضطراری حاصل بنماید و همچنان به کسب تأیید مراجع بین‌المللی که علاقه‌مند اعادۀ صلح و تأمین حق خودارادیت ملت افغانستان می‌باشند، موفق گردد.

٢- در مرحلۀ دوم این طرح هیأت نتظیم‌کننده قادر خواهد شد تا لویه‌جرگه اضطراری را دائر نماید. چنان که قبلاً ذکر گردید، لویه‌جرگه اضطراری رئیس دولت افغانستان را در دورۀ انتقال انتخاب می‌نماید و نیز در مورد رأی اعتماد به حکومتی که از طرف رئیس دولت معرفی می‌گردد، تصمیم اتخاذ می‌نماید. این حکومت امور اجرایی کشور را تا وقت دائر شدن انتخابات عمومی تحت نظارت موسسۀ ملل متحد جهت تشکیل حکومت جدید افغانی به‌عهده می‌گیرد.

لویه‌جرگه اضطراری وظایف و مسئولیت‌های حکومت دورۀ انتقال و مدت این دوره را تحدید می‌نماید. وظیفۀ اساسی حکومت دورۀ انتقال تسوید قانون اساسی جدید افغانستان، اعادۀ نظم و امن و فراهم نمودن امکانات سهم‌گیری مردم افغانستان در بازسازی کشورشان خواهد بود و همچنان تشجیع مهاجرین افغانی جهت بازگشت به وطن‌شان و نیز وضع مقررات و لوایح مربوط به انتخابات عمومی که تحت نظر ملل متحد صورت می‌گیرد، از وظایف حکومت دورۀ انتقال است.

٣- هنگامی که دورۀ انتقال به انجام وظایف و مسئولیت‌های خویش دست می‌یابد، لویه‌جرگه مباحثه در مورد مسودۀ قانون اساسی جدید و تصویب آن قانون و نیز منظوری مقررات و لوایح مربوط به انتخابات عمومی است که تحت نظارت موسسۀ ملل متحد صورت می‌گیرد. انتخابات عمومی برای مردم افغانستان فرصتی را مساعد می‌سازد تا در آن از حق مشروع و آزاد انتخاب رئیس دولت و حکومت کشورشان در یک دورۀ طبیعی قانونی استفاده نمایند.

من معتقدم که با انجام مراحل این عملیه سیاسی که در این مرحلۀ حساس تاریخ افغانستان آن را پیشنهاد می‌نمایم، مردم مسلمان و آزادیخواه افغانستان موفق خواهتد شد تا ارزش‌های اسلامی، ملی، سیاسی و اجتماعی جامعه‌شان را به حیث یک ملت واحد دوباره استحکام بخشند.

انجام موفقانۀ این پیشنهاد ضامن اعادۀ صلح، آرامی و اتحاد به‌منظور تحقق اهداف جهاد، رفاه و کرامت انسانی ملت نجیب افغان خواهد بود.

از بارگاه خداوند بزرگ نیازمندم تا به ملت مسلمان افغانستان در انجام این رسالت اسلامی، ملی و بشری توفیق عنایت فرماید.

ومن الله التوفیق.  
۱٧ جنوری ۱۹۹٣[۱]


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين سند برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی بازنویسی و ارسال شده است.[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- از آرشیو مرکز مطالعات مهدیزاده کابلی[] جُستارهای وابسته

1

[] سرچشمه‌ها

آرشبو مرکز مطالعات مهدیزاده کابلی


[برگشت به بالا]