۱۳۹۲ فروردین ۲۲, پنجشنبه

جشن ویساک

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[هندوهای افغانستان][رسوم مذهبی هندوها]


جشن ویساک، از شمار عیدهای سنتی هندوها و سیک‌های افغانستان است که تقریباً همزمان با جشن نوروز برگزار می‌گردد. در ضمن، ویساک مراسم تجلیل از تولد پیشوای بزرگ سیک‌ها - بابا نانک - نیز است که هر سال در روزهای ۲۴ و ۲۵ ماه حمل (فروردین) از سوی هندوها و سیک‌ها جشن گرفته می‌شود[*]. در این مراسم، علاوه بر دعاخوانی و جشن‌های حاشیه‌ای، «گرانت» (به‌معنای هدایت)، کتاب مقدس سیک‌ها نیز خوانده می‌شود.


[] واژه‌شناسی

واژه «جشن» فارسی دری گرفته شده از «یسن» (Yasna) اوستایی به‌معنای ستایش و پرستش است. جشن با سکون حرف دوم در زبان فارسی دری به‌معنای عید است که زرتشتیان و هندوها نیز به همین مفهوم و معنی آن را به‌کار می‌برند. هدف از برگزاری جشن، گردهمایی و نزدیکی افراد جامعه و موانست آنان و تمرکز نیرو و اتحاد و اتفاق بوده ‌است که به‌خود چهره‌ی مذهبی گرفته است.

و واژه «ويساک» ريشه در سانسکريت دارد و نيز به‌همين‌گونه در زبان‌های هندی و پنجابی كاربرد يكسان دارد و معنای آن «زايش طبيعت» است. در مفهوم اين واژه، که نماد روشنی نهفته است، فراوانی فرآوردهای کشاورزی را مژده می‌دهد و نیز نام ماه اول از جمع دوازده ماه مهتابی (قمری)، در زبان‌های يادشده است.[*]


[] تاریخچه
[] رسوم
[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]